Velkommen til Ågotnes barnehage

Ågotnes barnehage ligg som namnet seier på Ågotnes like ved Ågotnes skule.

Barnehagen har ei god plassering i eit flott skogsterreng med nærleik til vatn og sjø. Barnehagen grenser til eit spanande friområde, skular, helsesenter, ulike bedrifter og idrettsanlegg/fotballbaner.

Ute miljøet gjev gode høve til fysisk utfalding, rike naturopplevingar og god læring

Barnehagen har 4 avdelingar

Austavind med barn i alderen ca 1 -3 år, Sønnavind, Vestavind og Nordavind med barn i alderen 2,5 – 6 år.

Leikende glade barn og natur hand i hand

Ågotnes barnehage logo uten tekst