Velkommen til Bjorøy barnehage

Bjorøy barnehage opna i januar 2009 og ligg skjerma til i eit nærområde som byr på allsidige naturopplevingar. Vi legg til rette for oppdagingsferder i Tussiskogen, Enga, Bondegarden og ekskursjonar til fjæra er nytta som gjennom året. For ungar og vaksne er det høgtid når vi reiser med buss for å utforske verda på andre sida av tunnelen.

Både uteleikeplass og innvendige areal i barnehagen byr på allsidige opplevingar som gir basiskunnskapar for barna våre. Vi vaksne skal vere trygge, nære og aktive medspelarar i barnas oppvekst, i tett samarbeid med foreldre og andre aktuelle samarbeidspartar.

Bjorøy barnehage  Bjorøy barnehage

Bjorøy barnehage  Bjorøy barnehage