Velkommen til Bjorøy barnehage

Bjorøy barnehage opna i januar 2009 og ligg skjerma til i eit nærområde som byr på allsidige naturopplevingar. Vi legg til rette for oppdagingsferder i Tussiskogen, Enga, Bondegarden og ekskursjonar til fjæra er nytta som gjennom året. For ungar og vaksne er det høgtid når vi reiser med buss for å utforske verda på andre sida av tunnelen.

Både uteleikeplass og innvendige areal i barnehagen byr på allsidige opplevingar som gir basiskunnskapar for barna våre. Vi vaksne skal vere trygge, nære og aktive medspelarar i barnas oppvekst, i tett samarbeid med foreldre og andre aktuelle samarbeidspartar.

i Desember 2019 hadde vi siste work shop og opplæringsdag innan den nasjonale satsinga på språk, språkløypar.  Vi jobber også mykje  med implementering av dei ulike tema i Rammeplanen og kvart fagområde har felles fokus i 2 mnd. Personalet har også god kompetanse innan Dei utrulege åra, COS, Mobbing, Relasjonskompetanse med meir.

Dei eldste barna i barnehagen er så heldige at dei får delta på Dinosaurskulen, i Bjorøy barnehage. Denne er veldrevet av dyktige ansatte og ikkje minst motiverande, spennande og lærerikt for barna. (sjå meir i årsplan om de vil:-) )

Ta gjerne kontakt med styrar for meir info om noko:-)

Bjorøy barnehage  Bjorøy barnehage

Bjorøy barnehage