Velkommen til Brattholmen skule

Brattholmen skule er ein nynorsk-skule, men med parallell-klassar på begge språk på alle steg frå 1. til 7.klasse. Skulen har hatt rundt 250 elevar dei siste åra. Frå skuleåret 2019-2020 er elevane frå Liljevatnet skule overførd til Brattholmen. Skulen har no ca. 310 elevar.


Treng du nokon å snakke med?

Her har vi samlet noen kvalitetssikrede, gode hjelpeinstanser som du kan ringe til eller chatte med.

Alarmtelefonen: 116 111

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Å ringe dit er gratis. Les mer om Alarmsentralen for barn og unge her:
www.116111.no

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud. Foreldresupport: 116123 (tast 2)
www.hjelpetelefonen.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen

www.kirkens-sos.no

 

Tjenester for barn og unge

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Legevakten: 116 117

Barnevernet: 55 09 71 40 måndag-fredag kl 08.00-15.30 og 974 00 734 ettermiddag, kveld og helg

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: www.korspahalsen.no , Mental Helses www.sidetmedord.no , Kirkens SOS www.kirkens-sos.no eller Blå Kors sin tjeneste www.snakkompsyken.no

Informasjon om skulehelsetenesta

Helsing frå skulehelsetenesta.

Vi i skolehelsetjenesten ønsker å gi elevene som trenger det et tilbud selv om skolene er stengt nå. Er det noe du tenker på som du trenger å snakke med oss om? Er du engstelig, føler deg deprimert eller nedfor? Har du bekymringer omkring helsen din? Opplever du noe som føles vondt? Er du bekymret for barnet ditt?

Du kan fortsatt få kontakt med oss. Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf: 56 12 20 30. Ungdom kan sende sms til 905 81 273 med teksten «treng time», så ringer vi tilbake og lager en avtale.

 

Utviklingssamtalane.

Utviklingssamtalane blir utsatt til etter påske.

 • Dersom skulen er åpen igjen blir samtalane gjennomført på skulen.
 • Dersom skulen framleis er stengt blir samatalene gjennomført på anna måte.

Oppdatering tilsynsordning.

Dersom du treng å nytte deg av tilsynsordninga tek du kontakt med Ingunn Kjelby, på e-post, innan kl 21.00 kvelden før. Akutt behov om morgonen, ring Ingunn Kjelby tilf: 91702659
E-post: ingunn.kjelby@oygarden.kommune.no

Vi må ha tilbakemelding slik at vi kan forberede dei som skal ha tilsyn med elevane.

Ta med følgande informasjon i e-post:

 • Eleven/elevane sitt namn og klasse.
 • Samfunnskritisk funksjon.
 • Informasjon om behovet for tilsyn(kva for dagar og tidspunkt)

På heimesida til kommunen finn du meir informasjon.

Tilsynsordning.

Skulen held, frå måndag 16.03.20, tilsyn med born kor føresette har arbeid som er definert som kritiske samfunnsfunksjonar. Liste over desse finn du på: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Dersom du treng å nytte deg av denne ordninga tek du kontakt med Ingunn Kjelby. E-post: ingunn.kjelby@oygarden.kommune.no med følgjande informasjon:

 • Eleven/elevane sitt namn og klasse
 • Samfunnskritisk funksjon
 • Informasjon om behovet for tilsyn(kva for dagar og tidspunkt)