Velkommen til Brattholmen skule

Brattholmen skule er ein nynorsk-skule, men med parallell-klassar på begge språk på alle steg frå 1. til 7.klasse. Inntaksområdet vårt er avgrensa av Arefjord bru i aust og Rv 555 i nord. Dei som har adresse på Straumsfjellet (Botnafjellsvegen, Straumsfjellsvegen, Vardevegen og Stekervika) høyrer til Liljevatnet skule. Skulen har hatt rundt 250 elevar dei siste åra.


Første skuledag

No er skuleåret i full gang. På 1.trinn tok rektor i mot 27 spente elevar. Dei fekk nokre trygge ord samt ein magisk stein med seg på vegen før dei trygt blei tatt med til klasserommet av sine kontaktlærarar. 306 elevar frå både Brattholmen og Foldnes er på plass til eit lærerikt år både fagleg og sosialt.

Nyttige telefonnummer

Telefonnummer

Sentralen: 55 09 75 00
Melding om elevfråvær, alle klassar, på SMS til innan 08.15: 467 47 340
Skulefritidsordning: 55 09 75 04  mobil SMS til: 917 58 497

Velkomen til skulestart!

Torsdag 16.8 er vi i full gang med skuleåret 2018-2019. Vi ser fram til å treffe dykk igjen.
Tider å halde seg til:

Brattholmen skule
1. klasse kl. 09.00 – 12.10, frammøte i gymsalen
2. klasse kl. 08.30 – 13.05, i brannrekke ved Storeplassen
3. – 7. klasse kl. 08.30 – 14.00, i brannrekke ved Storeplassen
SFO startar opp som vanleg første skuledag, 16.08. kl. 07.00 – 16.30.
Foldnes skule
6.-7.trinn møter kl. 08.30 på Brattholmen skule, oppstilling ute på skuleplassen nede ved grusbana, Storeplassen. Informasjon om bussruter frå Foldnes finn de på Foldnes skule si heimeside.
Velkomen skal de vere!

– Vi ser fram til å vera saman på Brattholmen skule

Skuleåret 2018/2019 skal fire klassar (80 elevar) på 6. og 7. årstrinn på Foldnes få undervisninga på Brattholmen skule. Dette er ein konsekvens av budsjettvedtaket i kommunestyret i desember om å sanera asbest på Foldnes skule.

Rektor på Brattholmen skule, Anja Solli (til venstre) og Foldnes-rektor, Raghild K. Magerøy, gler seg over godt samarbeid om mellombels undervisningsopplegg for to av klassane neste skuleår.

Les meir…

Prosjekt «Nye Øygarden kommune»

I «Ansleisveka» vår dette skuleåret har vi starta med eit prosjekt vi har kalla «Nye Øygarden kommune». Fram mot kommunesamanslåing i år 2020 skal vi lære mykje om dei tre kommunane, Fjell, Sund og Øygarden, som skal bli vår nye kommune.
Elevane har denne veka blant anna fått lært om kommunehistorie, hatt kunstprosjekt, 7.trinn har besøkt fiskebåten M/S «Endre Dyrøy» og fått høyre om lokal sjøfart i gamle dagar, heile skulen har fått servert tradisjonsrik heimelaga fiskesuppe og alle har vert på tur til Pyttane og fått sett utover Nye Øygarden kommune. Dette er berre noko av alt som har føregått og føregår denne veka på Brattholmen skule. I tillegg har vi hatt besøk frå 5. og 6.trinn på Foldnes skule. Dei skal gå på Brattholmen skule neste år. Vi gler oss!

17. mai- feiring på Brattholmen skule

Velkommen til den tradisjonsrike 17.mai-feiringa på Brattholmen skule!

Program:
Kl 10.30: Frammøte på skuleplassen
Kl 10.45: Sal av bongar i sykkelskuret
Kl 11.00: Avmarsj frå skulen
Kl 12.30: Elevunderhaldning frå «haugen»
Kl 13.00: Sal av mat, drikke, loddsal og leikar
Kl 14.00: Trillebårløp og deretter tautrekking
Kl 15.30: Program slutt

I år kan du betale med kontantar, Vipps eller kort.

Toget går frå skulen, over Nygårdshøgda, rundt Arefjordsvatnet og ned igjen til skulen.

Velkommen!

Helsing 17.mai-komiteen ved Brattholmen skule