Velkommen til Brattholmen skule

Brattholmen skule er ein nynorsk-skule, men med parallell-klassar på begge språk på alle steg frå 1. til 7.klasse. Inntaksområdet vårt er avgrensa av Arefjord bru i aust og Rv 555 i nord. Dei som har adresse på Straumsfjellet (Botnafjellsvegen, Straumsfjellsvegen, Vardevegen og Stekervika) høyrer til Liljevatnet skule. Skulen har hatt rundt 250 elevar dei siste åra.


Mot Mobbing- Gruppa (MMG)

MMG gruppa på Brattholmen skule er no i full gang med arbeidet sitt.

Nytt frå i år er at elevane har vest på når dei er ute. På denne måten vert det lettare for dei andre elevane å finne dei. Du kan sjå dei orange vestane ute.

MMG gruppa i år består av elevar frå 6. og 7. trinn Foldnes og Brattholmen.

Les meir…

Kom igjen! BlimE!

Denne veka har vi hatt Vennskapsveke. Vi kallar den BRY DEG- veka! Fokuset er på å ta vare på kvarandre, sjå kvarandre og BRY SEG om kvarandre. Vi har denne hausten øvd på BlimE- dansen og i dag har Brattholmen og Foldnes dansa BlimE- dansen ute på skuleplassen. Stort engasjement til trass for litt regn. Flinke engasjerte barn og vaksne.

Første skuledag

No er skuleåret i full gang. På 1.trinn tok rektor i mot 27 spente elevar. Dei fekk nokre trygge ord samt ein magisk stein med seg på vegen før dei trygt blei tatt med til klasserommet av sine kontaktlærarar. 306 elevar frå både Brattholmen og Foldnes er på plass til eit lærerikt år både fagleg og sosialt.

Nyttige telefonnummer

Telefonnummer

Sentralen: 55 09 75 00
Melding om elevfråvær, alle klassar, på SMS til innan 08.15: 467 47 340
Skulefritidsordning: 55 09 75 04  mobil SMS til: 917 58 497

Velkomen til skulestart!

Torsdag 16.8 er vi i full gang med skuleåret 2018-2019. Vi ser fram til å treffe dykk igjen.
Tider å halde seg til:

Brattholmen skule
1. klasse kl. 09.00 – 12.10, frammøte i gymsalen
2. klasse kl. 08.30 – 13.05, i brannrekke ved Storeplassen
3. – 7. klasse kl. 08.30 – 14.00, i brannrekke ved Storeplassen
SFO startar opp som vanleg første skuledag, 16.08. kl. 07.00 – 16.30.
Foldnes skule
6.-7.trinn møter kl. 08.30 på Brattholmen skule, oppstilling ute på skuleplassen nede ved grusbana, Storeplassen. Informasjon om bussruter frå Foldnes finn de på Foldnes skule si heimeside.
Velkomen skal de vere!

– Vi ser fram til å vera saman på Brattholmen skule

Skuleåret 2018/2019 skal fire klassar (80 elevar) på 6. og 7. årstrinn på Foldnes få undervisninga på Brattholmen skule. Dette er ein konsekvens av budsjettvedtaket i kommunestyret i desember om å sanera asbest på Foldnes skule.

Rektor på Brattholmen skule, Anja Solli (til venstre) og Foldnes-rektor, Raghild K. Magerøy, gler seg over godt samarbeid om mellombels undervisningsopplegg for to av klassane neste skuleår.

Les meir…

Prosjekt «Nye Øygarden kommune»

I «Ansleisveka» vår dette skuleåret har vi starta med eit prosjekt vi har kalla «Nye Øygarden kommune». Fram mot kommunesamanslåing i år 2020 skal vi lære mykje om dei tre kommunane, Fjell, Sund og Øygarden, som skal bli vår nye kommune.
Elevane har denne veka blant anna fått lært om kommunehistorie, hatt kunstprosjekt, 7.trinn har besøkt fiskebåten M/S «Endre Dyrøy» og fått høyre om lokal sjøfart i gamle dagar, heile skulen har fått servert tradisjonsrik heimelaga fiskesuppe og alle har vert på tur til Pyttane og fått sett utover Nye Øygarden kommune. Dette er berre noko av alt som har føregått og føregår denne veka på Brattholmen skule. I tillegg har vi hatt besøk frå 5. og 6.trinn på Foldnes skule. Dei skal gå på Brattholmen skule neste år. Vi gler oss!