Velkommen til Brattholmen skule

Brattholmen skule er ein nynorsk-skule, men med parallell-klassar på begge språk på alle steg frå 1. til 7.klasse. Inntaksområdet vårt er avgrensa av Arefjord bru i aust og Rv 555 i nord. Dei som har adresse på Straumsfjellet (Botnafjellsvegen, Straumsfjellsvegen, Vardevegen og Stekervika) høyrer til Liljevatnet skule. Skulen har hatt rundt 250 elevar dei siste åra.


Eventyrboka til 2.trinn

På 2.trinn har elevane besøk av studentar frå Høgskulen på Vestlandet. Studentane var på 2.trinn før jul, og er blitt godt kjend med elevane.
Denne månaden har dei hatt eventyr på timeplanen. Alle har fått kjenne på det å vere forfattar. Dei har jobba med kva som kjenneteiknar eit eventyr blant anna «Det var ein gong…» «Snipp- snapp- snute…» Gjentakande hendingar x 3. Alle har laga sitt eige eventyr som har resultert i ei bok, «Eventyrboka til 2.trinn». Stolte elevar- stolte vaksne!

Kartleggingsprøvar

1.-3.trinn skal gjennomføre kartleggingsprøvar i lesing og rekning i tidsrommet 18.03- 12.04 2019. 3.trinn skal i tillegg gjennomføre kartleggingsprøve i engelsk. Informasjon finn de på Udir.no
Sjå elles informasjon gitt av kontaktlærar.

Trygg i Fjell- kveld 6.mars kl. 18.

Velkomen til Trygg i Fjell- kveld i gymsalen 6.mars kl. 18.
Guttorm Helgøy kjem og held foredrag.

Kveldens tema skal handler om den digitale kvardagen og det å vere saman med barn på nett og i speling.
Kva veit du om kva barna dine gjer på nett? Kordan har dei det der og kva gjer dei?
Kvelden er eit samarbeid mellom FAU og skulen.
Vi gler oss til ein lærerik og viktig kveld!

Godt nytt år!

Vi vil ynskje alle store og små eit godt og lærerikt 2019!

Vi kan lese, teikne og skrive både ute og inne.

God jul

Hei.
Siste skuledag før juleferien er fredag 21.desember. Skulen er ferdig kl. 11. SFO startar kl.11 denne dagen og held open til 16.30, som vanleg. Fint om alle tar med ytterklede og bytetøy frå garderobane.
Første skule og sfo-dag etter nyttår er torsdag 3.januar 2019.

Vi ynskjer dykk alle ei riktig god jul og eit godt nytt år!