Velkommen til Brattholmen skule

Brattholmen skule er ein nynorsk-skule, men med parallell-klassar på begge språk på alle steg frå 1. til 7.klasse. Inntaksområdet vårt er avgrensa av Arefjord bru i aust og Rv 555 i nord. Dei som har adresse på Straumsfjellet (Botnafjellsvegen, Straumsfjellsvegen, Vardevegen og Stekervika) høyrer til Liljevatnet skule. Skulen har hatt rundt 250 elevar dei siste åra.


Prosjekt «Nye Øygarden kommune»

I «Ansleisveka» vår dette skuleåret har vi starta med eit prosjekt vi har kalla «Nye Øygarden kommune». Fram mot kommunesamanslåing i år 2020 skal vi lære mykje om dei tre kommunane, Fjell, Sund og Øygarden, som skal bli vår nye kommune.
Elevane har denne veka blant anna fått lært om kommunehistorie, hatt kunstprosjekt, 7.trinn har besøkt fiskebåten M/S «Endre Dyrøy» og fått høyre om lokal sjøfart i gamle dagar, heile skulen har fått servert tradisjonsrik heimelaga fiskesuppe og alle har vert på tur til Pyttane og fått sett utover Nye Øygarden kommune. Dette er berre noko av alt som har føregått og føregår denne veka på Brattholmen skule. I tillegg har vi hatt besøk frå 5. og 6.trinn på Foldnes skule. Dei skal gå på Brattholmen skule neste år. Vi gler oss!

17. mai- feiring på Brattholmen skule

Velkommen til den tradisjonsrike 17.mai-feiringa på Brattholmen skule!

Program:
Kl 10.30: Frammøte på skuleplassen
Kl 10.45: Sal av bongar i sykkelskuret
Kl 11.00: Avmarsj frå skulen
Kl 12.30: Elevunderhaldning frå «haugen»
Kl 13.00: Sal av mat, drikke, loddsal og leikar
Kl 14.00: Trillebårløp og deretter tautrekking
Kl 15.30: Program slutt

I år kan du betale med kontantar, Vipps eller kort.

Toget går frå skulen, over Nygårdshøgda, rundt Arefjordsvatnet og ned igjen til skulen.

Velkommen!

Helsing 17.mai-komiteen ved Brattholmen skule

 

God påske!

Vi ynskjer alle ei riktig god påske! Ser fram til å sjå dykk att tysdag 3.april.

80 elevar på Foldnes skule får undervisning på Brattholmen neste skuleår

Det er hovudbygget på Foldnes skule som skal renoverast.

Som ein følgje av sanering av asbest, vil 6. og 7. årstrinn på Foldnes skule frå hausten av få undervisninga på Brattholmen skule.

Den mellombelse overflyttinga av om lag 80 elevar (fire klassar) er ein konsekvens av budsjettvedtaket i kommunestyret i desember om å fjerna asbest på Foldnes skule. Les meir…

Barnevakten for 5.trinn 31.januar kl. 18-20.

Fjell kommune har inngått avtale med Barnevakten om kveldsskule for elevar og foreldre på 5. og 8. trinn i Fjell kommune.
Elevar og føresette på 5. trinn ved Brattholmen skule er invitert til kveldsskule i regi av Barnevakten onsdag 31. januar kl. 18.00 til 20.00 i gymsalen.
Hovudtema for kvelden er Digital kvardag, -gleder og utfordringar. Ein vil og kome innom emne som; Korleis ta smarte medievalg, samt Korleis førebygge og handtere nettmobbing.
Kveldsskulen er obligatorisk for elevane, og dei vil få avspasere tilsvarande tid i skuletida på eit seinare tidspunkt.
https://www.barnevakten.no/

 

God jul!

Vi ynskjer alle knytt til Brattholmen skule ei god og fredfull jul. Vi gler oss til å sjå dykk igjen den 2.januar, første skuledag i 2018.

Julenisse