Velkommen til Brattholmen skule

Brattholmen skule er ein nynorsk-skule, men med parallell-klassar på begge språk på alle steg frå 1. til 7.klasse. Inntaksområdet vårt er avgrensa av Arefjord bru i aust og Rv 555 i nord. Dei som har adresse på Straumsfjellet (Botnafjellsvegen, Straumsfjellsvegen, Vardevegen og Stekervika) høyrer til Liljevatnet skule. Skulen har hatt rundt 250 elevar dei siste åra.


80 elevar på Foldnes skule får undervisning på Brattholmen neste skuleår

Det er hovudbygget på Foldnes skule som skal renoverast.

Som ein følgje av sanering av asbest, vil 6. og 7. årstrinn på Foldnes skule frå hausten av få undervisninga på Brattholmen skule.

Den mellombelse overflyttinga av om lag 80 elevar (fire klassar) er ein konsekvens av budsjettvedtaket i kommunestyret i desember om å fjerna asbest på Foldnes skule. Les meir…

Barnevakten for 5.trinn 31.januar kl. 18-20.

Fjell kommune har inngått avtale med Barnevakten om kveldsskule for elevar og foreldre på 5. og 8. trinn i Fjell kommune.
Elevar og føresette på 5. trinn ved Brattholmen skule er invitert til kveldsskule i regi av Barnevakten onsdag 31. januar kl. 18.00 til 20.00 i gymsalen.
Hovudtema for kvelden er Digital kvardag, -gleder og utfordringar. Ein vil og kome innom emne som; Korleis ta smarte medievalg, samt Korleis førebygge og handtere nettmobbing.
Kveldsskulen er obligatorisk for elevane, og dei vil få avspasere tilsvarande tid i skuletida på eit seinare tidspunkt.
https://www.barnevakten.no/

 

God jul!

Vi ynskjer alle knytt til Brattholmen skule ei god og fredfull jul. Vi gler oss til å sjå dykk igjen den 2.januar, første skuledag i 2018.

Julenisse

Lucia- samling

Den 13.desember hadde vi Lucia feiring. 1.trinn var kvitkledd med lys i handa. Dei sang så vakkert saman med 5.trinn. Ei fin og god stund saman med alle barn og vaksne no i førjulstida.
5A blei premiert som klassen som hadde vert særs flinke til å bruke refleks. Dei fekk overrekt ein gåvesjekk på kr.500.-

Lesestund

På biblioteket hadde 7.trinn lesestund for 2.trinn i dag. Dei minste blei delt inn i mindre grupper og dei eldste byta på å lese og vise illustrasjon til tekst på smarttavla. Stemningsfullt med levande lys, og opplesar godt plassert i forteljarstolen. Julestemning!

Les meir…

Juleverkstad 1.trinn

1.trinn har hatt juleverkstad i dag. Dei hadde varierte aktivitetar og fleire stasjonar dei var innom. I dag var dei så heldige å få opplæring og hjelp av kunstnarane:
– Kyrre Grepp som hadde ansvar for å spikke smørekniv og
– Vigdis Ekerhovd som hadde ansvar for å tove med elevane.
I tillegg var kontaktlærarane, assistentane og elevar frå 4.trinn med og hadde aktivitetar som: lage steintroll/nissar, Stjerner i papp, julepynt med piperens og perler samt male på glass. Ein god og kreativ dag!

Julenisse

Les meir…