Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har 467 elevar og ca 70 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

 


Ungdataundersøkinga i Fjell

I 2019 blir dataundersøkinga gjennomført i Fjell kommune blant elevar i 8.-10.klasse. Kommunen har tidlegare gjennomført undersøkinga i 2015.  For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Fjell, er det viktig at så mange som mogleg deltek

Under får de meir informasjon om undersøkinga.

Infoskriv

SOLIDARITETSAKSJON 18. JANUAR

Fredag 18.januar skal elevane på 8 og 9 trinn Fjell ungdomsskule ha solidaritetsaksjon for å støtte SOS – Barnebyer. (www.sos-barnebyer.no)

Elevane skal utføre arbeidsoppdrag – store eller små – i løpet av skuledagen. Det kan vere t.d. vasking, rydding, barnepass eller andre små eller store arbeidsoppgåver for familien, naboar eller andre oppdragsgjevarar.

Arbeidsoppdraget skal gje pengar til solidaritetsaksjonen og kvar einskild lyt bestemma seg for kva eit slikt arbeidsoppdrag er verdt. Det har vore vanleg med rundt omkring 150.- kroner.

solidaritetsaksjon januar 2019

GOD JUL

Vi ynskjer alle ei riktig god jul og eit godt nyttår.

Første skuledag er torsdag 3.januar 2019

Bruk refleks!

Ein billist som køyrer dagleg her på Bildøy, og då særleg om morgenen, møter ein del (både vaksne og barn) langs vegane utan refleks. Han syns at dette er så ubehageleg og oppfordrar alle til refleksbruk. Vegane er glatte og det er mørkt ute og derfor ekstra viktig. Minn kvarandre på dette!

Bussar siste skuledag før jul

Hei! Den 21.12 sluttar skulen ca kl 11. Skulebussane er bestilte til kl 11.15. Det er sett opp eigne skulebussar (som er merka) til Sotra vest, Tellnes/Haganes, Ebbesvik, Våge, Bjorøy/Tyssøy og Liaskjæret. I tillegg er det to bussar som går til Straume terminal for korrespondanse med rutebussar til Brattholmen, Hjelteryggen og Foldnes /Anglevik.

MERK: Desse bussane er berre for elevar med skuleskysskort dette vert kontrollert på alle bussar.

 

Vinnarane er kåra!!

Elevane som vann, etter deltaking i konkurransen om å dele sine minnar frå Fjell ungdomsskuletida er:

Vossvind-pakke: Espen Dahl, 9F

Høyt og lavt-dagskort: Ingeborg Riple, 10F

Gavekort 1000 kr: Julie Hordnes 9F, Tuva Hagenes 9D

Gavekort 500 kr: Kristoffer Bjorøy 9F, Mats Rennedal 9C

Premiane kan hentast hos Lena i luken frå mandag 10.12.

ME GRATULERAR ALLE VINNARANE!!

Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon (404 01 557) eller e-post (mobbeombod@hfk.no). Du kan følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook (www.facebook.com/mobbeombodet).

 

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod.

 

Klikk her: Mobbeombod

Viktig informasjon om klasseturar for 10. trinn til hausten

Til hausten vert det, som de veit, klasseturar til Krakow i Polen for alle 10. klassane ved skulen.

Reisene vert desse datoane:

TUR 1: 28.08. – 31.08.: 10E
Meir info om denne turen finn de her:
https://drive.google.com/file/d/1Z9EfYqP0RgwtL4I8lZjk_WW3K45XJk0Q/view?usp=sharing

TUR 2: Avreise 18.10.: 10B og 10C
-meir info kjem.

TUR 3: Avreise 21.10.: 10A, 10D og 10F
-meir info kjem

Tre kjappe punkt:
– Turen er gratis. Anbefalt ca 2000,- i lommepengar. Foreldre vert oppfordra til å unngå å sende med store summar.
– Hugs å bestille pass i tide dersom eleven ikkje har gyldig pass.
– Ta den viktige praten med dykkar ungdom på førehand: Kva er lov, kva er ikkje greitt, korleis vere ein god klassekamerat ven.

Val av valfag 2018/19

Det er no lagt ut lenkje til val av valfag for neste skuleår

(dette gjeld elevar som då skal gå i 9 og 10 klasse).

Denne ligg på dei ulike klassane sine It`s Learning side.

Der ligg og brosjyra til valfaget.

Frist for å gjere valet er sett til søndag 17.juni 2018.