Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har 517 elevar og ca 70 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

 


Barnevakten saman med Fjell ungdomsskule arrangerar kveldsskule for elevar og føresette 8.trinn.

Vi ynskjer velkomen til kveldsskule for elevar og føresette på 8 trinn.

Tema: Skap ein positiv mediekvardag. Korleis kan eg positivt engasjere meg i mediekvardagen? Korleis ta smarte val på nett, mobil og i spel?

Tysdag 9.januar 2018.

Det er obligatorisk frammøte for elevane (dei får avspasere ein dag til våren) og vi oppmodar føresette til å få med seg denne lærerike stunda saman med ungdomen sin.

Frammøte slik:

8A +B +C klokka 17.30 – 19.00 elevane møter i kantina, føresette i gymsalen.

8D +E + F klokka 19.15 – 20.45 elevane møter i kantina, føresette i gymsalen.

For meir info: barnevakten.no

Velkomen

 

Lus

Det er oppdaga lus ved Fjell ungdomsskule og vi bed derfor foreldre om å sjekke borna sine i løpet av veke 48.

Sjå Lus under tenester, skulehelsetenesta for meir informasjon.

Tentamensdagar 8 trinn

1.desember – engelsk

11.desember – matematikk KUN 8B

14.desember – norsk fagdag

18.desember – norsk fagdag

08.01.18 – matematikk (ikkje 8B)

 

Skolekatalogen er kommet

Onsdag den 22 Nov og Torsdag 23 Nov kan dere kjøpe skolekatalog på skolen i storefri.

Skolekatalogen selges i kantinen for kr 150,-

  • Dere kan betale kontant eller Vipps  til nr 139336.  Elevene kan da hente en skolekatalog ved å vise kvitteringen/skjermbilde av kvitteringen til Lena i luken (FØR mobilen leveres inn).
  • Skolekatalogen kan også kjøpes på vår nettbutikk www.norges-foto.no  fra den 18 November. Porto,pakking og emballasje koster kr 66 ved bestilling med posten.
  • Vi kan også hjelpe dere med bestillinger på telefon.

Portrett,klassebilde og andre fotogaver kan fremdeles kjøpes på netbutikken ved å bruke deres bilde ID.

Har dere ikke bilde ID /passord så kan dere få det ved å kontakte Norges Foto.

 

Har dere noen spørsmål kan dere ta kontakt med

Arild Hansen tlf 95873250 (arild@norges-foto.no)

 

Skyss grunna farleg skuleveg

Grunna anleggsarbeid og vanskelege tilhøve for mjuke trafikantar på strekket Ankerhagen – Gamle Straume bru, har Fjell kommune bestemt følgjande:

Elevar frå Brattholmenområdet som til vanleg nyttar denne vegen som skuleveg, kan i perioden 01.11.17 til og med 23.02.18 få dekka skuleskyss TIL skulen. Dei vil då få eit kontantkort som skal dekke desse reisene.

antall skuledagar  x   pris for buss = sum på kortet

Søknad må fyllast ut og sendast til skulen på e-post fjellungdomsskule@fjell.kommune.no

Skjema finn du her

Til heimen om Sarahah-app

Elevrådet på Fjell ungdomsskule har hatt ekstraordinært møte om Sarahah-appen i dag. Vi oppfordrar dykk til å snakke med ungdommen dykkar om korleis ein kan beskytte seg mot dette og korleis ein skal opptre mot andre.

For meir info:
SARAHAH-appen