Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har 517 elevar og ca 70 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

 


Energimessa

Torsdag 15. mars klokka 11.30 opnar årets energimesse.

Det er 3. året den vert arrangert, og Fjell ungdomsskule har vore med kvart år.
Årets heading er: Nye løysingar på gamle problem.

Det vert heile 15 stands frå FUS, Tranevågen, Danielsen, Knappskog, Hjelteryggen, Sund ungdomsskule og Sotra vgs.

FUS stiller i år med 2 stands:
10F: Har fokus på bærekraft på Sotra; korleis handtere trafikk, utnytte energien vi har her. Her blir det både valkamp, eksplosivitet og kreative løysingar.
9A: Har laga ein spanande vri på omgrepet «energi» og vil ved hjelp av digitale hjelpemiddel og spanande vinkling vise korleis ein kan forbetre energi mellom menneske – veldig aktuelt for og om ungdom i dag.
Valfaga Natur og friluftsliv, forskning i praksis og teknologi i praksis v/ Dale Oen: Skal syne korleis dei har funne plast i havet med ROV farty og stoppa/samla plasten ved hjelp av «boblegardin» konstruert av elevane.

I år er det lagt særleg opp til publikumsinvolvering, så dette vert interessant, ikkje berre for foreldre til elevane som er der, men alle som er interesserte i eller nysgjerrige omkring Sotra, framtida, forsking, teknologi eller eit innblikk i skulen anno 2018.

Messa er ein del av Vest Næringsråd sitt årlege marstreff, og vert opna med politikarar og heile nærlingslivet i regionen til stades.
David Genius er konferansier begge dagane.

 

Opningstider for messa:
Torsdag 15.03.: 11.30-19.30.
Fredag 16.03.:   10.00-14.00.

 

Høgdepunkt:
Torsdag 17.00: Fjell ungdomsskule på storscenen.
19.00: Premieutdeling

Fredag  13.00: Premieutdeling

Velkomen!


Fjorårets 10B på messa 🙂

Skyss til skulen vedr Bildøyvegen

I samband med pågåande arbeid og sikring av ei fjellskjæring, vert Bildøyvegen frå gamle Straumsundet bru til Ankerhagen stengd for køyrande i perioden frå 29. januar på ubestemt tid

Avtalen med elevar frå Brattholmenområdet, om skyss til skulen, held difor fram så lenge arbeidet pågår.

Foreldremøter på Fjell ungdomsskule

Tysdag 13.mars 2018 vert det foreldremøter slik:

Klokka 18.00 -> 8.trinnet – vi startar felles i kantina, så vidare til klasseromma.

Klokka 19.00-> 9.trinnet –  vi startar felles i kantina, så vidare til klasseromma.

Velkomen.

Det kan vere lurt å parkere på parkeringsplassen ved Sotra vidaregåande skule.

Informasjonsmøte på FUS

Invitasjon til føresette som har elevar som skal starta i 8. trinn på Fjell ungdomsskule hausten 2018.

De er velkomne til informasjonsmøte på Fjell ungdomsskule

Tysdag 6.mars 2018     klokka 18.00 i kantina.

Tema for kvelden vert:

Skulen vår

Informasjon om tilvalsfaga

Informasjon om valfaga

Registreringsskjema med personopplysningar/val av

tilvalsfag.(framandspråk, fordjuping, arbeidslivsfag)

Registreringsskjema  leverast til barneskulen innan 6.april.

Det kan væra lurt å venta med å fylla ut skjema til etter informasjonsmøtet.

Lenke til registreringsskjema:Registreringsskjema 2018-19

Velkomen.

(Det vert nok best å parkere ved Sotra vidaregåande skule).

Standpunktkarakter i valfag

I dag 22.januar får elevane standpunktkarakteren sin i valfag.
Klagefrist er 10 kalenderdagar (midnatt 31.januar 2018).
Sjå meir informasjon under fana over som heiter:
Eksamen og standpunkt, deretter Klagefrist på standpunktkarakter.

Solidaritetsaksjon 2018

Kvart år har 8. og 9. trinns elevane solidaritetsaksjon til støtte for SOS Barnebyer (www.sos-barnebyer.no).

I år er aksjonsdatoen sett til fredag 19.januar. Elevane skal utføre arbeidsoppdrag – store eller små- i løpet av skuledagen. Det kan vere vasking, rydding, barnepass eller andre oppgåver for famile, naboar eller andre oppdragsgjevarar. Arbeidsoppdraget skal gje pengar til solidaritetsaksjonen, og kvar einskild oppdragsgjevar lyt bestemma seg for kva eit slikt arbeidsoppdrag er verdt. Det har vore vanleg med 150.- kroner.

Elevane har også fått denne informasjonen som ranselpost.

Her ligg skjema som oppdragsgjevar nyttar etter ferdig oppdrag:

solidaritetsaksjon januar 2018

Lykke til.

Tilfelle av kikhoste ved skulen

Det er oppdaga fleire tilfelle av kikhoste blant elevane ved skulen. Symptom er vedvarande feber og kraftige hosteanfall. Kikhoste er ikkje farleg for ungdom eller vaksne, men kan vera farleg for spedbarn som ikkje er vaksinerte. Kikhoste er svært smittsamt. Det er difor viktig med god handhygiene. Dersom de opplever at nokon i familien har desse symptoma, bør de kontakta fastlegen.

 

Les meir om kikhoste her:
https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/kikhoste/