Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har 517 elevar og ca 70 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

 


Informasjon til heimane

I dag er diverre elevane permitterte grunna strømbrot. Dette strømbrotet gjer at ikkje varsling av t.d. brann virkar. SMS er sendt ut til alle heimar.
Mvh leiinga ved Fjell ungdomsskule

Skidag avlyst

Grunna dårleg ver og mykje vind, har både Eikedalen og Furudalen meldt at dei truleg må halde sengt i morgon. Derfor vert skidagen for 9.trinn avlyst.

 

Skuleskyss

Viser til til vedtak i  komite for drift og forvaltning 07.02.17:

«Elevar på Fjell ungdomsskule som bur på Ekerhovd (FV 206), og har under 4 km til skulen, får fri skyss grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg til/frå skulen heile året».

For dei elevane dette gjeld, ber vi om at føresette fyller ut søknadsskjema og sender/leverer til skulen

http://www.fjell.no/fjellungdomsskule/soknad-skuleskyss-skulearet-201617/

Eleven vil då få tildelt skysskort same dag.

Chilled

Kvir du deg for å vere i store folkemengder? Snakke høgt i klassen?
Ta ordet i venegjengen? Ta bussen eller vere heime aleine?
Har du plagsame tankar om kva andre tenker om deg?

Mange ungdommar strevar med dette i så stor grad at det går ut over
livsgleda og hindrar dei i å gjere ting ein eigentleg har lyst til å gjere.

«Chilled» er eit kurs mynta på deg som ønsker å endre på
dette, ved å lære deg gode strategiar saman med andre som opplever
det same. Kurset er basert på kognitiv terapi og er prøvd ut i mange land.
Kurset går over 10 gangar, og det vil vere maks 10 deltakar.

Trykk her for meir informasjon

Saman mot mobbing

Elevarrangement Alle elevar frå 6. – 10. trinn i Fjell, Sund og Øygarden skal delta på dette arrangement. Innhaldet vil vere BRUK HUE-kampanjen og Kjartan frå Kjetil & Kjartan.

Tema for dagen er mobbing, digital mobbing og nettvett.

6. til 7. trinn :      Kl. 09.30 – 11.15       

 8. til 10. trinn:    Kl. 12.00 – 13.45       

Elevane vert frakta til og frå Sotra Arena med buss, og møter på skulen til vanleg tid

Kveldsarrangement for foreldre kl 18.00 – 20.00

Del 1.   Oppfølging av BRUK HUE- foredraget som elevane har hatt tidlegare same dag. Internett og andre sosiale medium er utfordrande arenaer både for barn og vaksne og vi treng å vera oppdatert på kva som skjer.

Del 2.  Panelsamtale etter modell av Debatten på NRK1. Marco Elsafadi vil  leie panelsamtalen.

    • Del 1. Erik Hanøy og Aleksander Solaat Rødland vil dele sine erfaringar med mobbing
    • Del 2. TRYGG I FJELL – arbeid med mobbing i Fjell kommune, erfaringar frå idrett, barnehage og skule.
  • Del 3. Ekspertpanel: Mobbeombod i Hordaland Mari-Kristine Morberg, leiar i Olweusgruppa i Bergen Andrè Baraldsnes, leiar i Kors på halsen Nelly Kongshaug, frå Barnevakten Kjellaug Tonheim Tønnesen og vår eigen Guttorm Helgøy.

 

Parkering Vi oppmodar alle om å vere tidleg ute, og oppmodar til kompiskjøring og parkering i kystbygarasjen (det tar 5 minutt å gå til Sotra arena).

Arrangementet er gratis, og det er inga påmelding.