Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har 467 elevar og ca 70 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

 


8.trinn Jobbskugging 16.mai 2019

Til føresette – arbeidsplass

Utdanningsval.

I utdanningsval skal elevane få eit første møte med vidaregåande opplæring og yrkesliv. I den lokale læreplanen for faget, står det at elevane skal få høve til eit dagsbesøk på ein arbeidsplass saman med ein føresett eller ein annan vaksen person. Tanken er at elevane skal få eit lite innblikk i t.d. korleis ein arbeidssituasjon er, kva som skjer på ein arbeidsplass og kva for yrkesgrupper som arbeider der.

Elevane skal ta notat frå det dei har vore med på / opplevd denne arbeidsdagen.

Torsdag 16.mai 2019 er sett av til eit slikt besøk for 8 trinnet.

Skulen ber føresette hjelpa til med at den einskilde elev kan få til eit slikt besøk.

Vi håpar og at aktuelle arbeidsgjevarar er positive til at 8. klassingane får ei slik oppleving.

Her ligg skrivet som de fyller ut og leverar kontaktlærar:

jobbskugging 16.mai 2019

Foreldremøter 8. og 9.trinn

Det vert foreldremøter tysdag 19.mars 2019.

8. trinn – klokka 18.00 – 19.00 felles i kantina, så vidare til klasseromma med kontaktlærarane.

9. trinn klokka 19.00 – 20.00 felles i kantina, så vidare til klasseromma med kontaktlærarane.

Velkomen.

 

(Det kan vere lurt å parkere ved Sotra Vidaregåande skule).

Informasjonsmøte for føresette som har elevar som skal starte på FUS hausten 2019.

De er velkomne til informasjonsmøte på Fjell ungdomsskule

Tysdag 12.mars 2019 klokka 18.00 i kantina.

Tema for kvelden vert:

Skulen vår

Informasjon om tilvalsfaga

Informasjon om valfaga

Gjennomgang av registreringsskjema med personopplysningar/val av tilvalsfag. (framandspråk, fordjuping, arbeidslivsfag)

Link til skjema her:registreringsskjema 2019-20

Det kan væra lurt å venta med å fylla ut skjema til etter informasjonsmøtet, det skal leverast barneskulen innan 6.april.

Håpar så mange som mogleg tek seg tid til å koma.

Velkomen

(Det kan vere lurt å parkere ved Sotra Vidaregåande skule)

Bry deg!

Kjære føresette!     

Vårt engasjement for elevane stoppar ikkje når dei går ut skuledøra, vi vil dei vel.

Politiet melder om auka rusbruk i regionen vår og vi vil komme med ei oppmoding til alle føresette.

Vi veit at ungdommar treng tett og nær kontakt med kloke vaksne i ungdomstida. Det er viktig at alle som er i kontakt med ungdom nyttar relasjonen og tilliten til å komme i dialog om rus. Kanskje er det akkurat denne dialogen som gjer at de og vi no klarar å bidra til at flest mogleg av ungdommane våre takkar eit tydeleg nei til rus og også takkar nei til eit rus-image. Det er lettast å stå i mot, når fleire er saman om det. Vi håpar at fleire og fleire ungdommar seier nei til rus og rusbruk.

Vi ynskjer at alle:

  • Snakkar med ungdommen om temaet, og finn ut kva haldningar din ungdom har til bruk av rus.
  • Gjer avtalar med ungdommen når dei er ute, kanskje kan de hente dei eller møte dei når dei kjem heim.
  • Snakkar med dei andre føresette som dei eventuelt skal overnatte hos. Samarbeid og bygging av relasjonar er viktig blant dei føresette.

Bry deg!

Du kan ta kontakt med skulane, Helsestasjon for ungdom, Barnevernet eller politiet  om du er uroa over din ungdom eller andre sin.

Helsing

Tranevågen, Fjell og Danielsen ungdomsskular

 

Helsestasjon for ungdom: Telefon 55 09 68 02

Barnevernet i Fjell: Telefon 55 09 71 40

Sotra og Øygarden lensmannskontor: Telefon 02 800

Vil du vere vertsfamilie?

Hei!

Frå 27.mars til 3.april har Fjell kommune besøk av ei elevgruppe på 20 elevar frå Sotteville-lès-Rouen i Frankrike. Elevane er kring 15 år, og målet med turen er å øva på engelsk og å gjera seg kjende med Norge.  Programmet er ikkje heilt fastlagd, men dei skal i alle fall få med seg skulebesøk, turar på Sotra og ein tur til Bergen.

I samband med besøket trengst vertsfamiliar som kan gje elevane kost og losji desse dagane. Like eins trengst bustad for to lærarar som er med frå Sotteville.

Om de synst dette høyrest kjekt ut, kan de sende e-post til trude.karstad@fjell.kommune.no så snart som råd.

Rektorbyte

Kjære foreldre og elevar ved Fjell ungdomsskule

Eg vil gjerne få takke for meg og dei fine 7,5 åra eg har fått være rektor ved Fjell ungdomsskule.

Den 1.februar tek eg til i ny jobb i prosjektorganisasjonen Nye Øygarden kommune. Der skal eg være med å arbeide fram mot at eg blir kommunalsjef for Oppvekst i den store Øygarden kommune som tekt til 1.1. 2020. Aldri kjem eg til å gløyme dykk og tida vi har hatt i lag! Det har vore gjevande arbeid!

Den nye, konstituerte rektoren heiter Bente Kleppe Leirvik. Ho har rektorerfaring frå Skålevik skule og har mellom anna også vore avdelingsleiar på Tranevågen skule.  Ho tek til her 1. februar. Hjarteleg velkommen, Bente!

I løpet av mandag 4/2-19 vil vi Bente og eg saman treffe elevane, kor den eine skal takke for seg, og den andre skal få presentere seg!

Takk for godt samarbeid og for alle dei fine ungdommane de forsyner oss med! Fortsett med det! 🙂

Beste helsing rektor Anne