Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har 517 elevar og ca 70 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

 


Bussar siste skuledag

«Bussar siste skuledag før ferien:

Vi har bestilt skulebussar til elevane kl 11.00

Det er sett opp bussar direkte til:

Kallestad / Haganes, Bjorøy/Tyssøy, Våge, Liaskjæret, Ebbesvik, Åse ( kombo med Nesse – Ekren, elevar til Åse, Møvik)

Andre elevar vert skyssa til Straume terminal der det er høve til å byte til rutebussar.

HUGS at skuleskyss BERRE gjeld elevar med rett til fri skuleskyss og som har med skuleskysskort – dette vert kontrollert.

Ta kontakt med skulen om noko er uklart»

 

Foreldremøte nye 8 trinn

Velkomen til foreldremøte på FUS.

Dette er for dei som har ungdom som skal starte i 8 klasse til hausten.

Måndag 18.juni klokka 18.00 i kantina med felles info og så vidare til klasseromma.

 

Velkomen.

Val av valfag 2018/19

Det er no lagt ut lenkje til val av valfag for neste skuleår

(dette gjeld elevar som då skal gå i 9 og 10 klasse).

Denne ligg på dei ulike klassane sine It`s Learning side.

Der ligg og brosjyra til valfaget.

Frist for å gjere valet er sett til søndag 17.juni 2018.

Permitterte elevar

Torsdag 31.05 vart elevane permittert klokka 9.50 grunna altfor varme klasserom.

Erfaringar frå dei siste dagane og værprognose for morgondagen gjer at elevar og tilsette vert permittert også fredag 1.juni.

Det vert vanleg skuledag måndag 4.juni.

Tentamen for 8. trinn som skulle vere på måndag 4.juni er utsett til torsdag 7.juni.

 

Stenging av kantine

Grunna ny falsk alarm, er det bestemt at kantina vert stengd for sal frå og med i morgon onsdag 17.04.18.

Det vert ikkje graut morgonen, gongane er opne før skuletid for dei elevane som kjem tidleg med buss.

For dei som har varmmat i tidsrommet desse tiltaka gjeld, så vil ein få refundert i slutten av året eller dei får servering ein annen dag. Dette må me avgjere fortløpande.

Spørsmål? Ta kontakt med forkontoret på 55097700

 

 

Vil de vere venefamilie?

«Å være enslig mindreårig flyktning i Norge kan være vanskelig.

Som vennefamilie kan du gi ungdommer mulighet til å praktisere norsk, få kunnskap om livet på Sotra og ha nær kontakt med trygge voksne, for eksempel gjennom et middagsbesøk, en kinotur eller en tur i nærområdet. Det er på Sotra bosatt 16 enslige mindreårige flyktninger mellom 16 og 19 år. Noen av disse guttene savner en familie å være sammen med

Er du nysgjerrig? Onsdag 11/04 kl. 18:30 vil vi ha et informasjonsmøte om vennefamilie hos Fjell Røde Kors
Adr: Blombakkane 17, 5353 Straume. Velkommen!

Ta kontakt på e-post: treffstedet@fjellrk.no
Eller send oss eventuelt en melding her på Facebook»

(fra rødekors si facebookside)

EVT: Ta kontakt med Janne Mortensen for mer informasjon:

Telefon: 98620620 eller e-post: jdhmor@gmail.com

 

Jobbskugging 8. trinn 2018

Som eindel av faget på sporet (utdanningsval) skal alle elevane på 8 trinn ha ein jobbskuggingsdag. Dette er eit dagsbesøk på arbeidsplassen til ein føresett eller annan vaksen person. Elevane må saman med føresette skaffe seg moglegheit til eit slikt besøk.

Info med svarslipp kjem som ranselpost og digitalt på It`s Learning til alle elevane (ligg og på lenkje).

I år er denne dagen delt på to dagar for klassane, slik:

Onsdag 16.mai 2018 for 8 A+C+D jobbskugging under eksamen8A-C-D2018

Fredag 25.mai 2018 for 8 B+E+F jobbskugging under eksamen8B-E-F2018

 

Energimessa

Torsdag 15. mars klokka 11.30 opnar årets energimesse.

Det er 3. året den vert arrangert, og Fjell ungdomsskule har vore med kvart år.
Årets heading er: Nye løysingar på gamle problem.

Det vert heile 15 stands frå FUS, Tranevågen, Danielsen, Knappskog, Hjelteryggen, Sund ungdomsskule og Sotra vgs.

FUS stiller i år med 2 stands:
10F: Har fokus på bærekraft på Sotra; korleis handtere trafikk, utnytte energien vi har her. Her blir det både valkamp, eksplosivitet og kreative løysingar.
9A: Har laga ein spanande vri på omgrepet «energi» og vil ved hjelp av digitale hjelpemiddel og spanande vinkling vise korleis ein kan forbetre energi mellom menneske – veldig aktuelt for og om ungdom i dag.
Valfaga Natur og friluftsliv, forskning i praksis og teknologi i praksis v/ Dale Oen: Skal syne korleis dei har funne plast i havet med ROV farty og stoppa/samla plasten ved hjelp av «boblegardin» konstruert av elevane.

I år er det lagt særleg opp til publikumsinvolvering, så dette vert interessant, ikkje berre for foreldre til elevane som er der, men alle som er interesserte i eller nysgjerrige omkring Sotra, framtida, forsking, teknologi eller eit innblikk i skulen anno 2018.

Messa er ein del av Vest Næringsråd sitt årlege marstreff, og vert opna med politikarar og heile nærlingslivet i regionen til stades.
David Genius er konferansier begge dagane.

 

Opningstider for messa:
Torsdag 15.03.: 11.30-19.30.
Fredag 16.03.:   10.00-14.00.

 

Høgdepunkt:
Torsdag 17.00: Fjell ungdomsskule på storscenen.
19.00: Premieutdeling

Fredag  13.00: Premieutdeling

Velkomen!


Fjorårets 10B på messa 🙂