Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har 467 elevar og ca 70 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

 


God sommar

Vi ynskjer alle elevar, føresette og tilsette ein riktig fin sommar.

Skulestart er slik: 15. august klokka 8.30 nye 8 trinn.

16.august klokka 8.30 9 og 10 trinn.

Velkomen til nytt skuleår.

Siste skuledag og bussar.

«Siste skuledag, 20.06.19 er skuleskyss sett opp frå skulen kl 11.00

OBS – Bussane er merka slik:

Liaskjeret

Åse – via Nese og Ekren

Kallestad – via Haganes

Bjorøy – via Straume terminal

Tyssøy – via Straume terminal

Hjelteryggen – via Straume terminal

Hjelteryggen – via Søre Straume, Arefjord

Ebbesvik – via Straume og Brattholmen (dette er ein minibuss)

Våge snuplass – via Straume terminal og Anglevik

Bussane er først og fremst for elevar med rett på fri skuleskyss.

Om det er ledig kapasitet, kan elevar med periodekort nytte bussane»

Fau inviterer skolens elever til sommerfest og markering av skolens 50års jubileum

Fjell ungdomsskule  fredag 14.juni kl 1900-2200.

Vi serverer grillmat (hamburger/ hotdog m/tilbehør + drikke)

Vi bruker skolens områder til forskjellige aktiviteter i regi av MOT

Arrangementet er gratis, men vi vil ha kiosk hvor det selges chips og brus.

Håper flest mulig vil dele denne kvelden med oss og i fellesskap lage en fin fest! Så ta med masse godt humør    

Send en sms med navn/klasse/ evnt. allergier til Gerd på 48160568 innen tirsdag 11.juni om du vil komme 🙂

NB!!! Kun for skolens elever!! Dette er et rusfritt arrangement og skolens ordensregler gjelder!

 

Foreldremøter 8. og 9.trinn

Det vert foreldremøter tysdag 19.mars 2019.

8. trinn – klokka 18.00 – 19.00 felles i kantina, så vidare til klasseromma med kontaktlærarane.

9. trinn klokka 19.00 – 20.00 felles i kantina, så vidare til klasseromma med kontaktlærarane.

Velkomen.

 

(Det kan vere lurt å parkere ved Sotra Vidaregåande skule).

Informasjonsmøte for føresette som har elevar som skal starte på FUS hausten 2019.

De er velkomne til informasjonsmøte på Fjell ungdomsskule

Tysdag 12.mars 2019 klokka 18.00 i kantina.

Tema for kvelden vert:

Skulen vår

Informasjon om tilvalsfaga

Informasjon om valfaga

Gjennomgang av registreringsskjema med personopplysningar/val av tilvalsfag. (framandspråk, fordjuping, arbeidslivsfag)

Link til skjema her:registreringsskjema 2019-20

Det kan væra lurt å venta med å fylla ut skjema til etter informasjonsmøtet, det skal leverast barneskulen innan 6.april.

Håpar så mange som mogleg tek seg tid til å koma.

Velkomen

(Det kan vere lurt å parkere ved Sotra Vidaregåande skule)

Bry deg!

Kjære føresette!     

Vårt engasjement for elevane stoppar ikkje når dei går ut skuledøra, vi vil dei vel.

Politiet melder om auka rusbruk i regionen vår og vi vil komme med ei oppmoding til alle føresette.

Vi veit at ungdommar treng tett og nær kontakt med kloke vaksne i ungdomstida. Det er viktig at alle som er i kontakt med ungdom nyttar relasjonen og tilliten til å komme i dialog om rus. Kanskje er det akkurat denne dialogen som gjer at de og vi no klarar å bidra til at flest mogleg av ungdommane våre takkar eit tydeleg nei til rus og også takkar nei til eit rus-image. Det er lettast å stå i mot, når fleire er saman om det. Vi håpar at fleire og fleire ungdommar seier nei til rus og rusbruk.

Vi ynskjer at alle:

  • Snakkar med ungdommen om temaet, og finn ut kva haldningar din ungdom har til bruk av rus.
  • Gjer avtalar med ungdommen når dei er ute, kanskje kan de hente dei eller møte dei når dei kjem heim.
  • Snakkar med dei andre føresette som dei eventuelt skal overnatte hos. Samarbeid og bygging av relasjonar er viktig blant dei føresette.

Bry deg!

Du kan ta kontakt med skulane, Helsestasjon for ungdom, Barnevernet eller politiet  om du er uroa over din ungdom eller andre sin.

Helsing

Tranevågen, Fjell og Danielsen ungdomsskular

 

Helsestasjon for ungdom: Telefon 55 09 68 02

Barnevernet i Fjell: Telefon 55 09 71 40

Sotra og Øygarden lensmannskontor: Telefon 02 800

Bruk refleks!

Ein billist som køyrer dagleg her på Bildøy, og då særleg om morgenen, møter ein del (både vaksne og barn) langs vegane utan refleks. Han syns at dette er så ubehageleg og oppfordrar alle til refleksbruk. Vegane er glatte og det er mørkt ute og derfor ekstra viktig. Minn kvarandre på dette!

Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon (404 01 557) eller e-post (mobbeombod@hfk.no). Du kan følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook (www.facebook.com/mobbeombodet).

 

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod.

 

Klikk her: Mobbeombod