Generell info

Skriftleg eksamen 2019:

Dato Hending
Tirsdag 14. mai

Torsdag
16. mai

Opplysning om trekkfag kl. 09:00


Eksamen:

MAT0010    matematikk

Mandag
20. mai
Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900):
NOR0214 norsk hovudmål/ NOR0215 norsk sidemål
Tirsdag
21.mai
Eksamen:
NOR0214 Norsk hovedmål
Onsdag
22. mai
Eksamen:
NOR0215 norsk sidemål
Torsdag
23. mai
Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900):

ENG0012 Engelsk

Fredag
24. mai
Eksamen:
ENG0012 Engelsk

Informasjon om eksamen våren 2019:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

Munnleg eksamen på Fjell ungdomsskule er 06.06 2019. Her er retningslinjene for munnleg eksamen. Dei sentrale reglane ligg her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/muntlig-eksamen/

INFORMASJON OM KLAGERETT PÅ STANDPUNKT og EKSAMEN : klagerett

Ved sjukdom: Om ein er sjuk på eksamensdagen/-e så må ei sjukemelding leverast samme dag før kl 16.00 for at eleven skal få godkjent fråver. Om ein har godkjent fråver vert ikkje eksamenskarakteren rekna med i snittet til eleven. Utan gyldig fråver vert dette tellande som 0.