Generell info

EKSAMEN 2020 AVLYST

 

Dato Hending
Fredag 15. mai

Tirsdag
19. mai

Opplysning om trekkfag kl. 09:00


Eksamen:

MAT0010    matematikk

Tirsdag
19. mai
Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900):
ENG0012 Engelsk
Onsdag
20.mai
Eksamen:
ENG0012 Engelsk
Mandag
25. mai
Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900):

NOR0214 Norsk hovedmål

Tirsdag
26. mai
Eksamen:

NOR0214 norsk hovudmål

Onsdag
27. mai
Eksamen:

NOR0215 norsk sidemål

Informasjon om eksamen våren 2020:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

Munnleg eksamen på Fjell ungdomsskule er 10.06.2020. Her er retningslinjene for munnleg eksamen. Dei sentrale reglane ligg her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/muntlig-eksamen/

INFORMASJON OM KLAGERETT PÅ STANDPUNKT og EKSAMEN : klagerett

Ved sjukdom: Om ein er sjuk på eksamensdagen/-e så må ei sjukemelding leverast samme dag før kl 16.00 for at eleven skal få godkjent fråver. Om ein har godkjent fråver vert ikkje eksamenskarakteren rekna med i snittet til eleven. Utan gyldig fråver vert dette tellande som 0 og merka som ikkje møtt på vitnemålet.