Særleg tilrettelegging på eksamen

Tilrettelegging som utvida tid, lesehjelp el.a må søkjast til skulen.  For at dette skal verte godkjend må det føgje med ei legeerklæring eller vise til anna dokumentasjon (som skulen ofte allereie har, t.d. sakkyndig uttale frå PPT).

Når skulen får inn søknaden, gjerast det eit vedtak som dei får med seg tilbake, det er klagerett på dette vedtaket.

Under finn du malen for denne typen søknad:

SØKNAD om tilrettelegging

Søknaden kan sendast skulen eller til lena.leigre@oygarden.kommune.no