Arbeidslivsfag (ALF)

ARBEIDSLIVSFAG

Faget er eit praktisk alternativ til 2. framandspråk / språkleg fordjuping.

Faget er eit tilbod til alle elevar. Læreplanen bygger på element frå yrkesfag i den vidaregåande skulen.

Elevane skal:

– planlegge, gjennomføre og dokumentere praktiske oppgåver

– få kunnskap om relevante materielaer, utstyr, tenester og økonomi.

– få kunnskap om HMS

– lære samarbeid og service, halde orden, samarbeide og følgje etiske normer.

Det er ulikt frå år til år kva fag ein startar på dei ulike trinna.

Det kan være TIP, byggfag, naturbruk/hundebruk, media og kommunikasjon, mat og restaurantfaget.