Kontakt oss

Telefonnummer:55097700

Adresse: Bjørkestølen 41, 5353 Straume.
E-post:fjellungdomsskule@fjell.kommune.no
Her finner du oss: kart

KONTAKT:

Sentralen: Lena Leigre/Trude B.B. Kårstad: 55097700
Rektor: Bente Kleppe Lervik: 55097700
Avdelingsleiar 8. trinn: Vibeke Eide: 55097700
Avdelingsleiar 9. trinn:  Kristiane Stordal: 55097700
Avdelingsleiar 10. trinn: Irene Eide: 55097700
Rådgjevar Anita Klivnoy: 55097709
Rådgjevar Ingvild Eide: 55097707
Rådgjevar Renate Landro Lie: 55097708
Spes.ped koordinator Wenche Solsvik: 55097706
Miljøteam: Linn Hitsøy: 55097719 / 45436141
Miljøteam: Lars Johan Fløysand-Hansen: 55097719
Helsesøster: Sentral Straume helsestasjon: 55096810
Biblioteket: 55097721
Basseng/gymanlegg: 55097722
Vaktmeisterkontor: 55097720/90834773
Avdeling Sørli: 55097723

Tilsette 2019-20:
Agdesteen, Anne Margrethe
Algrøy, Berit
Andrén-Aasestrand, Maria
Austarheim, Ragnhild
Abed, Omar Ayad – IT-ansarleg
Bakke, Linda
Birkeland, Camilla – BUFAM (permisjon)
Bjelland Torbjørn
Blokhus, Heidi
Bruvik, Camilla – BUFAM
Børmo, Christian
Børmo, Toril Aune
Camursoy, Kari Anne
Costica, Gabi, vaktmester
Dalsgård, Jan Helge,
Eide, Irene, avdelingsleiar 10.trinn
Eide, Vibeke, avdelingsleiar 8. trinn
Eide, Viggo Bernhard E
Engnes, Berit
Falk-Olsen, Monica
Farestveit, Jan Petter
Fedøy, Åshild S. (permisjon)
Fløysand-Hansen, Lars Johan, miljøteam
Gallefoss, Heidi
Grevstad, Christian
Grimestad, Renate
Halvorsen, Jeanette-BUFAM
Handal, Elisabeth, helsesjukepleiar
Haukeland, Merete
Helgaas, Elin Nørholm
Holmefjord, Viviann, helsesjukepleiar
Hitsøy, Linn, miljøteam
Hornnes, Anne Elisabeth
Ilebekk, Cecilie Rath
Isaksen, Hege Christne Sørensen
Jørgensen, Jan Roar
Klivnoy, Anita Færøy, rådgjevar
Kristoffersen, Lars Erik
Kålås, Britt Helen
Kårstad, Trude, kontor
Kårtveit, Helene Kristine J – BUFAM
Leigre, Lena Christine K,  Kontor
Lervik, Bente Kleppe, rektor
Lie, Elisabeth
Lie, Renate Landro, rådgjevar
Lillevik, Birte
Midttveit, Elisabeth
Moen, Silje
Mulelid, Even
Myksvoll, Andreas Kvåle
Møvik, Linda Marie
Nordvik, Per
Peterson, Mauricio
Revfem, Hege
Rygg, Jakob Magnus S
Sagstad, Ronny
Sandvik, Elisabeth
Saure, Jorid
Schwebs, Håvard
Skarprud, Målfrid
Skibenes, Anita, (permisjon)
Skrede, Tove
Sletvold, Kim
Soldal, Hilde
Solheim, Jan Helge -IKT ansvarleg
Solsvik, Wenche, spes.ped.koord.
Stedal, Tove
Stordal, Kristiane, avdelingsleiar 9. trinn.
Torsvik, Charlotte Foldnes (permisjon)
Torsvik, Frode
Torsvik, Monica Olsen
Tur, Catalina
Turøy, Hildegunn- BUFAM
Veggeland, Anders
Vevle, Bernt
Økland, Lene – BUFAM