Nyttige tlfnummer og lenker

Barneverntenesta                                                                  Tlf: 55 09 71 40

Kommunepsykologane                                                           Tlf: 55 09 60 00

Skulehelsetenesta

Fjell ungdomsskule                                                                Tlf: 55 09 77 14

Tranevågen ungdomsskule                                                     Tlf: 55 09 63 28

Danielsen ungdomsskule                                                        Tlf: 56 31 36 00

Helsestasjon for ungdom                                                        Tlf: 55 09 68 02

Legevakta                                                                             Tlf: 56 33 26 10

PPT                                                                                       Tlf: 55 09 60 00

SMISO- senter mot incest og seksuelle overgrep                      Tlf: 55 90 49 90

Mental Helse – Hjelpetelefonen                                                Tlf: 116 123

Kors på halsen Røde kors sin hjelpetelefon og chat                    Tlf: 800 333 21

Mobbeombod
SMS/mobil:                                                                            Tlf: 404 01 557

E-post: mobbeombod@hfk.no

facebook.com/mobbeombodet

Snapchat: mobbeombod