Fakta

Elevtal: 467
Klassar/storgrupper: 18
Ansette : 70-80
Skulen har spesialrom for dei fleste fagområde:

 • 2 heimkunnskapsrom
 • 2 naturfagsalar
 • 2 sløydsalar
 • 2 tekstilrom
 • keramikkrom
 • 2018/19 er 14 av 18 klassar digitale
 • 2 datarom og fleire dataskap.
 • bibliotek
 • gymsal
 • symjehall
 • MOT-rom
 • ART-rom
Skuledagen startar kl. 08.30 og sluttar kl. 14.35. alle dagar utanom tysdag. Då sluttar elevane kl 11.50.
I midttimen er det lunsj i kantina og aktivitetstilbod ute.