Ordensreglar

17.10.18 kom det ei endring i ordensreglane ved skulen, som gjeld følgande:

  1. Alle elevar skal unngå farleg leik som kan skada dei sjølv eller andre. T.d. bruk av fyrverkeri, snøballkasting, dypping, bruk av vassballongar, sykling, bruk av classy walks, skate boards eller moped på skulens område.   

Ordensreglar