Verksemdsplan

Satsing 2015-16:

Læringsleiing i Fjell kommune har tre hovudområde:

Grunnleggjande ferdigheiter, læringsmiljø og vurdering for læring.

Fjell ungdomsskule arbeider vidare med lesing som grunnleggjande ferdigheit. det har vore ei satsing sidan hausten 2013. I år er hovudfokuset på Vurdering for læring. Vurdering for læring- UDIR