Elevrådet

§11-2 Elevråd ved grunnskolar 
Ved kvar grunnskole skal det for trinna 8-10 vere eit elevråd med ein representant for kvar klasse. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings – og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevrådskontakt skuleåret ved skulen 2018/19: Silje Moen

Klasse: Tillitsvald: Vara:
8A Niklas Blindheim Byberg

Magnus Straume

8B Sondre Lie Foldnes Steffen Straume Steiner
8C Felix Jung Josefine Løvaas
8D Nora Amalie Nesse Tellnes Iona Astrid Tuft Torsvik
8E Håkon Kjus Finsås Emma Oline Mathisen Marthinussen
8F Jens Kristian Egidius Sætersdal Krakstad Sander-Emil Jensen
9A Synve Kaltvedt Tobias Standahl
9B Marcella Kismul Vegan Karoline Einevoll
9C Ida Brydøy Savland Thea Madeleine Torgersen
9D Toril Hagenes Sebastian Birkeland
9E Emma Sofie Heggernes Kassandra Haugland
9F Kjersti Vigdel Eskeland Marie Mjøs
10A Nathalie Villanger Bjorøy Sofie Johanson
10B Mats Grimseid Midtkandal Ava Beyati
10C Siren Bjorøy Daniel Viken Harkestad
10D Filip Lie Sara Karlsen
10E Angelina Ørn Katie Wiese Egan
10F Melanie Standahl Alma Tehrani