Elevrepresentantar i kommunale utval

Ungdommens kommunestyre

Snart ny kommune og me treng nye søkjarar til utvalet. Merk søknadsfrist torsdag 26.september!

Her kjem lenkje til søknadsskjema som elevar, i 8.-9.klasse på ungdomsskulane.

https://www.emailmeform.com/builder/form/JZ70v283SHai5MXB61s179y6

Er du framleis usikker? ta ein titt på denne flotte filmen dei har laga 🙂
NB! Denne må opnast i Chrome og ikke explorer

(vald for to år)

Kjersti Vigdel Eskeland, 10F

Vara:
Synve Kaltvedt, 10A
Nora Amalie Nesse Tellnes, 9D

Samarbeidsutvalet:

 

Elevar med MOT skuleåret 2019-20:

Nora Tøsse 10A
Karoline Sæle Einevoll 10B
Thea Madeleine Thorgersen 10C
Mads Klubben Lindgren 10D
Natalie K.B. Hæggernes 10D
Sebastian Birkeland 10D
Emma Sofie Heggernes 10E
Marie Mjøs 10F

http://www.mot.no/om-mot/hva-gjor-vi/ungdom-med-mot/