SU (samarbeidsutval)

§11-1 Samarbeidsutval ved grunnskular
Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vera rektor ved skulen. Elevrepresentanten skal ikkje vere til stades når sakar som er omfatta av teieplikt, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Sjå elles FAU- sida. ( Foreldrearbeidsutvalet)

Referat 2018/19
Referat SU 19.02.19
Referat SU 11.12.18
Referat SU 16.10.18
Referat SU 18.09.18
Referat 2017/18
Referat SU 15.05.18
Referat SU 21.02.18
Referat SU 06.12.17
Referat SU 18.10.17
Referat SU 19.09.17