Skulerute-søking om fri

OBS! Fjell ungdomsskule si rute kan avvike frå kommunen sitt oppsett!

Skulerute for Fjell Ungdomsskule

Skulerute 2018-2019

Skulerute 2019 – 2020

 

Trykk på lenken under for søknad om fri.

Lenke til søknaden

Om du/de som føresett(e) søkjer eleven fri ein eller to dagar, kan de nytte vanleg mail til kontaktlærar. Ved søknad om permisjon ut over to skuledagar, skal dette skjemaet nyttast (klikk på overskrifta).

Det skal så sendast til forkontoret ved skulen: fjell.ungdomsskule@fjell.kommune.no minimum 14 dagar i framkant. Les meir om vilkåra på framsida av skjemaet i dokumentet ovanfor.

NB!
Om du ikkje får innvilga permisjon kan du like vel ta barnet/barna ditt/dine ut av skulen. Du kan ikkje søke om å få stroke dette fråvær på vitnemålet.