Søknad skuleskyss

Hei! Dette gjeld nye elevar på 8.trinn: Treng eleven skyss grunna avstand (meir enn 4 km) til/frå Fjell ungdomsskule? Her finn de info og søknadsskjema

Søknad skuleskyss