Biblioteket

Biblioteket på Fjell ungdomsskule er åpent stort sett kvar dag. Det meiner me er viktig for å gje elevane ein anna tilgong på kunnskap enn den som vert presentert gjennom skulebøkene. Har du som elev nokon ynskjer om nye bøker så ta kontakt med Adrian som for tida er biblioteksjef.

På biblioteket så låner ein bøker via eit system som heiter Bibliofil. Det er derfor viktig, når du har lånt bøker, at dei vert teken imot av den vaksne på biblioteket eller av Lena i luken (administrasjon). I slutten av kvart halvår, tek me ein gjennomgang og vil da sende ein venleg påminning om å levere. Om me ikkje får boka/bøkene inn, må me sende rekning til heimen. Har du spm vedr dette, ta kontakt med forkontoret på 55097700. 

Biblioteket skal være ein trygg og inkluderande stad i elevanes skulekvardag, eit sted for å finne ro, for å gå på utforskning i bøker – for eksempel om mytologi, kjærleik eller religion – og ein stad for å lese forteljingar – om vampyrar, om mennesker som deg, eller om nokon som er heilt annleis.