Happenings!

Invitasjon til Halloweenfest

Etter initiativ frå FAU vert det i år Halloweenfest fredag
02.november 2018 kl 19.00 – 22.00
Innvitasjon

 

 

 

 

«Elevar på Fjell ungdomsskule ønskjer at turistane skal få oppleve Sotra. I samband med Sykkel-VM har språkstyrkingsprosjektet ”Stolt av eige språk” arrangert ein turistbrosjyre-konkurranse for ungdomsskuleelevane i kommunen»

http://www.sykkelivest.no/presenterer-heimstaden-sin-for-sykkel-turistane/

Klangfull opptakt til Sykkel-VM

http://www.sykkelivest.no/klangfull-opptakt-til-sykkel-vm/