Vi bryr oss om deg!

 

Har du det vanskeleg? Snakk med ein vaksen du har tillit til! http://www.youtube.com/watch?v=UqHy2uDejy0

Tenkjer du negativt om deg sjølv?http://www.youtube.com/watch?v=KKGQ8rwlHS8

Redd? http://www.youtube.com/watch?v=e3xfCgelYKE

Ingen LIKES?http://www.youtube.com/watch?v=eBvMmJLrFYw

FORKLARING OM KORLEIS vi kan hjelpe oss sjølve når vi strevar: http://www.youtube.com/watch?v=XTUyXgXlYF4 Dette er ei fin lenkje for føresette som vil hjelpe til om barnet/ ungdommen stervar!