Velkommen til Gangstø Ressurssenter

Gangstø ressursenter skal styrkje det spesialpedagogiske arbeidet i kommunen.

Med høg kompetanse og erfaring ynskjer vi styrkje skule og foreldre i utfordringar dei står i knytt til skuledagen.


Sosionom studenter

Takk for en fin tid sammen med dere her på Gangstø.

Håper praksisperioden har gitt dere mye å ta med på veien.

Dere er to kloke jenter , med store hjerter som kommer til å være en støtte for mange, når dere skal ta fatt på yrket deres.

Les flittig og skaff dere kunnskap.

Møt de som har de vanskelig med et åpent sinn.

Husk alltid på at bak hver en adferd, er det et menneske som så veldig gjerne ønsker å være den beste utgaven av seg selv.

Lykke til Videre

Foto: Maja

 

Gunhild

Solskinnstur til aboretet

Torsdag 31. mai dro vi til aboretet på minde. Bt omtalte dagen som årets fineste, og det var sannhet i det. Vi vandret rundt på aboretet og ned til Grønneviken. Der prøvde vi hinderløypen og hadde stupekonkurranse.

Vi badet og nøt solen. På vei hjem avsluttet vi dagen med is til både store og små.

 

Krister

Gårdstur

Lammingen har startet og det er spennende dager i fjøset.

Vi dro til Solbakken gard for å lære mer. Her fikk vi sett de små nyfødte lammene og noen av elevene fikk oppleve en fødsel.

Litt tid til skytekonkurranse var det også. En kjempe fin dag.

krister

Plastplukking og opprydning i Breivika

På torsdag var voksne og elever og plukket plast i Breivika.

Vi plukket plast, forskjellige flasker og treverk til bål.
Vi fylte tre store plastsekker og to plastbaljer.
Dette gjorde vi fordi vi prøver å lage ett bedre miljø for mennesker og fisker.
Det jeg tenker om at vi fylte tre sekker på ei liten vik er utrulig skremmende.
Det er mange ting vi kan gjøre for å bli kvitt all plasten. Det vi må bli flinkere til er å sortere plasten istedenfor, og kaste det på havet eller i naturen.

Av Keven Brekke(Elev)

Skitur i Eikedalen

På torsdag hadde eleven skidag i Eikedalen skisenter

Med en halvmeter nysnø, solskinn, og et par minusgrader var det perfekte rammer. I skisenteret var det lite folk og elevene slapp å stå i kø. Det var sosialt og kjekt, og elevene fikk trent opp sine alpine ferdigheter.

På turen kom vi innom kompetansemål i kroppsøving og samfunnsfag.

Aketur til Totland

På årets fineste dag, tok vi turen til snørike Totland. Her brant vi bål og drakk kakao. Forholdene var magiske. Løypene ble benyttet til både snowboard, akebrett konkurranse og skigåing.

Noen av kompetansemålene for turen:

Krøv:

 • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten.
 • planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider.
 • bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse.
 • trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar
 • praktisere ski- og skøyteteknikkar der det ligg til rette for det.

 

 

Pepperkakebyen

På torsdag var vi i verdens største pepperkakeby, for å komme litt i julestemning.

Vi betraktet mesterverkene, drakk julebrus og spiste pepperkake. Konkurranse om beste stunt i seilebanen. Turen til pepperkakebyen kan anbefales!

Link til nettsiden: Pepperkakebyen

Krister

 

Vannkanten

Denne uken var elevene på Vannkanten hvor de prøvde ut ulike svømmeteknikker, og utfordret seg selv i diverse vannsklier!

Inne på Vannkanten boltret de seg i klatreveggen, og hadde kappkjøring i Selmersklien! Noen av de dristigste elevene våget seg i Super Bowl, hvor farten kan komme opp i 60 km/t.

Elevene har lite basseng tid i det daglige, så det var et kjærkomment supplement for å holde svømmeferdighetene ved like! Turen ble en stor suksess med mye latter og moro!

Sosiale mål for turen:

 • Forholde seg til de normer og regler som gjelder på Vannkanten
 • Behandle medelevene med respekt

Vi hadde som mål og komme innom disse kompetansemålene:

Kroppsøving:

 • Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
 • utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vatn

Mattematikk:

 • Gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk.

Kjell Erik og Krister

 

Verdensdagen for mental helse

Den 18. oktober var alle ungdomsskoleelever i fjell kommune samlet i Sotra arena, for å markere verdensdagen for mental helse. Rektor ved Gangstø ressurssenter var konferansier. Les mer om dagen her.

Krister

Spennende og aktiv tur til gamle Kvarven fort

 

På skolen hadde vi i forkant snakket om fjellfortet i Laksevåg. Vi så på detaljerte kart, som viser hvor strategisk fortet er i forhold til skipsleden inn til Bergen. Vi så også på hvordan Kvarven fort var en del av «festung Bergen» under andre verdenskrig. Og hvordan tyskerene tok over, og moderniserte fortet til sitt bruk.

 

 

 

 

Noen av elevene laget deig til pinnebrød, som vi hadde med oss.

På turen hadde vi forskjellige leker som f.eks boksen av.Spennende å gjemme seg blant skyttergraver og forsvarsstillinger.

Vi laget pagodebål til pinnebrød og pølser. Full av glede og latter, måtte vi forte oss ned til sivilisasjonen for å rekke hjem til skoleslutt. Fantastisk fin tur J

 

Kompetansemål:

Kroppsøving:

 • utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling.
 • følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og samspel og respektere resultata
 • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
 • praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjere andre gode

Samfunnsfag:

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn
 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

 

Krister og Kjell-Erik