Velkommen til Gangstø Ressurssenter

Gangstø ressursenter skal styrkje det spesialpedagogiske arbeidet i kommunen.

Med høg kompetanse og erfaring ynskjer vi styrkje skule og foreldre i utfordringar dei står i knytt til skuledagen.


God sommer!

Sommeren nærmer seg med stormskritt. Det er snart tid for late dager med skolefri.Håper dere alle tar dere tid til å reflektere over den veien dere har gått, etter dere kom her til oss på Gangstø. Felles for dere alle var at skolehverdagen dere kom fra føltes litt vanskelig.

Dere skal alle være kjempestolte av den jobben dere har gjort for å skape en bedre hverdag for dere selv. Her på Gangstø kaller vi det å være “agent i eget liv “. Vi er mange rundt deg som ønsker at du skal ha det bra, som vil veilede og hjelpe. Men den som gjør den største og viktigste jobben er deg selv !

Husk alltid på at du er flink til MYE ! karakterer og prøver forteller lite om hvem du er. Du har uendelig mange gode egenskaper som ikke kan beskrives med tall.

Dager hvor ting kjennes vanskelig, skal du alltid huske på at det er i motbakke det går oppover. Stol på de voksne rundt deg og tenk at dette klarer jeg. Gjør ting du liker. Bruk tid sammen med mennesker som gjør deg glad. Det vil gi deg energi og styrke i hverdagen din.

Ta med deg humor og glede som du har vært så raus med her på Gangstø. Latter forlenger gjerne ikke livet, men gjør det uten tvil mye bedre å leve.Fortsett å passe på hverandre, selv om dere nå skal ulike veier i livet. Møtes dere spør : “hvordan har du det “. og om dere møter noen som ikke har det bra, gi beskjed til en voksen.

Vi er takknemlig for å ha fått lov til å bli kjent med deg.Vi ønsker alle våre 10 klassinger lykke til med nye spennende utfordringer.Takk til alle foreldre for godt samarbeid og lån av flotte ungdommer.

Livet i fjæra

Da solen strålte og vinden hadde glemt oss, dro vi på spontan tur til fjæra. Her var det mye spennende å finne. Vi glemte helt at sjøen ikke holdt badetemperatur og fant mange skatter. Hjerteskjell, knivskjell og blåskjell. Strandkrabbe, eremittkreps og strandreke. Tentaklene til sjøanemonen føles som sandpapir, og med kraftig rødfarge ligger den klar til å fange små krepsdyr eller fisk.

 

Noen av kompetansemålene vi har vært innom på turen (Naturfag og kroppsøving):

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
 • vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve
 • fortelje om lokale friluftslivstradisjonar
 • praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold

 

Krister

«Im on a boat»

Med solglimt, vind i ryggen og med nysmørt motor, gikk turen til nordsiden av Buarøyna. På turen lærte vi om flo og fjære, hvordan sjømerkene leder oss mot trygt farvann og den utrolige reisen ålen svømmer for å gyte. Å rydde plast er en selvfølge, og vi fant mange skatter. Dagens største funn, var flaskeposten. Her skal det skrives svar til 10 år gamle Mia fra Bergen! Grillpølsene smaker ekstra godt med selvlaget bål. Nydelig tur, med mye god læring!

 

Krister Omdal

Stoltzekleiven opp

En sprek ungdomsgjeng tok turen opp Stoltzekleiven på mandag. Med kram nysnø og vind var det stor konkurranse opp kleiven. Alle var godt slitne på toppen, etter over 908 tilbakelagte trappetrinn. Snøballer og røverhistoriene  satt løst, på vei ned mot bilen som stod i Sandviken. Kjempetur!

Krister Omdal

Tur på glattisen

Blinkskudd fra Iskanten.

Ishockey, fartsleker og teknikk trening. Med hele hallen for oss selv, kunne vi virkelig ta oss ut! Super stemning og motiverte elever!

God Helg!

Krister Omdal

Blom fiskeoppdrett og kystmuseet i Øygarden

I dag var vi invitert ut til kystmuseet i Øygarden.

Vi fikk innblikk i hvordan oppdrettsnæringen er, både lokalt og nasjonalt. Båtturen ut til anlegget var stas. I skikkelig vestlandsvær sto gledeshylene i kø, da vår guide tok noen ekstra runder med ribben. Etter å ha matet alle ørretene, sto elevene med spissede ører. Guiden var flink til å formidle.

 

På museet hadde de utstilling av gamle påhengsmotorer. Spennende å se de gode løsningene de hadde i gamledager. Spesielt kult var en Jobu fra 1952. Denne påhengsmotoren var laget for tømmerhoggeren, og motoren kunne enkelt gjøres om til en motorsag. To fluer i en smekk 🙂 Påhengsmotor og motorsag

Noen av kompetansemålene vi har vært innom:

Mat og Helse:

 • diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber

samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhushald

 • vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

Samfunnsfag:

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en bærekraftig forvaltning av ressursene

 

Krister

ALF- Båtfag

Alf gruppene er godt i gang med prosjekter og arbeid.

I båtgruppen har vi fisket torsk, sei, lyr og makrell. Vi har hatt ute teiner og fått mye krabbefangst.

Gruppen har også stiftet bekjentskap med en stor havål.

Fremover vil båtgruppen ha fokus på behandling og vedlikehold av utstyr, samt øke kompetansen på sjømannskap.

Vi vil planlegge en del utflukter knyttet opp til båtfaget, blant annet besøke fiskeoppdrett.

 

Krister Omdal

Matauk

Høsten står på døren, og elvene er i gang med innhøsting av både krabbe og fisk.

Hjortejakten bidrar også med matauk, noe som ivrige elever har fått brynt seg på i dag.

Mellom partering og finskjæring av kjøtt, har vi hatt nykokt krabbe til lunsj.

En super mat og helse dag.

(Under bildene ser ligger kompetansemål vi har vært innom i dag.)

 

Komtetansemål: Mat og Helse

 • lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs
 • vurdere, velje og handle miljøbevisst
 • utvikle, lage og presentere eit produkt
 • samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhushald
 • skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar
 • vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

 

 Krister Omdal

 

 

Fjell festning

 

På torsdag var noen av elevene på tur til fjell festning.

Vi gikk på oppdagelsesferd i skyttergravene og i bunkersene. På vei opp, løste vi matematikk gåter og sjekket om det sto ruser ute i vannet. Det var både spennende og interessant, da vi gikk ned de bratte trappene til kanonbrønnen. Her så vi kart over området og så på modeller av kanontårnet. Vi ble stående lenge å studere modellen over minefeltet, som var strategisk plassert rundt festningen under krigen.

En strålende dag med masse læring. (Under bildene ligger noen av kompetansemålene vi var innom på denne turen)

 

samf:

-Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
-Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
-Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Krøv:

-Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
-Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten

-Bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse

 

Krister Omdal