Velkommen til Gangstø Ressurssenter

Gangstø ressursenter skal styrkje det spesialpedagogiske arbeidet i kommunen.

Med høg kompetanse og erfaring ynskjer vi styrkje skule og foreldre i utfordringar dei står i knytt til skuledagen.


Gårdstur

Lammingen har startet og det er spennende dager i fjøset.

Vi dro til Solbakken gard for å lære mer. Her fikk vi sett de små nyfødte lammene og noen av elevene fikk oppleve en fødsel.

Litt tid til skytekonkurranse var det også. En kjempe fin dag.

krister

Plastplukking og opprydning i Breivika

På torsdag var voksne og elever og plukket plast i Breivika.

Vi plukket plast, forskjellige flasker og treverk til bål.
Vi fylte tre store plastsekker og to plastbaljer.
Dette gjorde vi fordi vi prøver å lage ett bedre miljø for mennesker og fisker.
Det jeg tenker om at vi fylte tre sekker på ei liten vik er utrulig skremmende.
Det er mange ting vi kan gjøre for å bli kvitt all plasten. Det vi må bli flinkere til er å sortere plasten istedenfor, og kaste det på havet eller i naturen.

Av Keven Brekke(Elev)

Skitur i Eikedalen

På torsdag hadde eleven skidag i Eikedalen skisenter

Med en halvmeter nysnø, solskinn, og et par minusgrader var det perfekte rammer. I skisenteret var det lite folk og elevene slapp å stå i kø. Det var sosialt og kjekt, og elevene fikk trent opp sine alpine ferdigheter.

På turen kom vi innom kompetansemål i kroppsøving og samfunnsfag.

Aketur til Totland

På årets fineste dag, tok vi turen til snørike Totland. Her brant vi bål og drakk kakao. Forholdene var magiske. Løypene ble benyttet til både snowboard, akebrett konkurranse og skigåing.

Noen av kompetansemålene for turen:

Krøv:

 • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten.
 • planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider.
 • bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse.
 • trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar
 • praktisere ski- og skøyteteknikkar der det ligg til rette for det.

 

 

Pepperkakebyen

På torsdag var vi i verdens største pepperkakeby, for å komme litt i julestemning.

Vi betraktet mesterverkene, drakk julebrus og spiste pepperkake. Konkurranse om beste stunt i seilebanen. Turen til pepperkakebyen kan anbefales!

Link til nettsiden: Pepperkakebyen

Krister

 

Vannkanten

Denne uken var elevene på Vannkanten hvor de prøvde ut ulike svømmeteknikker, og utfordret seg selv i diverse vannsklier!

Inne på Vannkanten boltret de seg i klatreveggen, og hadde kappkjøring i Selmersklien! Noen av de dristigste elevene våget seg i Super Bowl, hvor farten kan komme opp i 60 km/t.

Elevene har lite basseng tid i det daglige, så det var et kjærkomment supplement for å holde svømmeferdighetene ved like! Turen ble en stor suksess med mye latter og moro!

Sosiale mål for turen:

 • Forholde seg til de normer og regler som gjelder på Vannkanten
 • Behandle medelevene med respekt

Vi hadde som mål og komme innom disse kompetansemålene:

Kroppsøving:

 • Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
 • utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vatn

Mattematikk:

 • Gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk.

Kjell Erik og Krister

 

Verdensdagen for mental helse

Den 18. oktober var alle ungdomsskoleelever i fjell kommune samlet i Sotra arena, for å markere verdensdagen for mental helse. Rektor ved Gangstø ressurssenter var konferansier. Les mer om dagen her.

Krister

Spennende og aktiv tur til gamle Kvarven fort

 

På skolen hadde vi i forkant snakket om fjellfortet i Laksevåg. Vi så på detaljerte kart, som viser hvor strategisk fortet er i forhold til skipsleden inn til Bergen. Vi så også på hvordan Kvarven fort var en del av «festung Bergen» under andre verdenskrig. Og hvordan tyskerene tok over, og moderniserte fortet til sitt bruk.

 

 

 

 

Noen av elevene laget deig til pinnebrød, som vi hadde med oss.

På turen hadde vi forskjellige leker som f.eks boksen av.Spennende å gjemme seg blant skyttergraver og forsvarsstillinger.

Vi laget pagodebål til pinnebrød og pølser. Full av glede og latter, måtte vi forte oss ned til sivilisasjonen for å rekke hjem til skoleslutt. Fantastisk fin tur J

 

Kompetansemål:

Kroppsøving:

 • utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling.
 • følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og samspel og respektere resultata
 • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
 • praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjere andre gode

Samfunnsfag:

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn
 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

 

Krister og Kjell-Erik

Paintball med Gangstø 05.06.17

For å markere høstferien og den gode starten på Gangstø, dro vi på paintball.

Det var to timer med konstant action, der både elevene og lærerne fikk utfordret seg. Mange runder ble spilt. De fleste rundene var det lærerene mot elevene. Mellom slagene spiste vi frukt og drakk saft.

I dag viser vi blåmerker og forteller om hemmelige taktikker.

       

Mål for turen:

Kroppsøving:

-trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar

-praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjere andre gode

-bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse

-følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og samspel og respektere resultata

-bruke grunnleggjande rørslemønster og teknikkar i nokre individuelle idrettar, nokre utvalde lagidrettar og i alternative rørsleaktivitetar

-utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling

Naturfag:

-gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon

-gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt.

Krister og Kjell Erik

 

Tur til Fjell festning

Torsdagsturen gikk til Fjell festning! Festningen ble bygget av Tyskerne og ble betegnet som nord Europas sterkeste festningsverk!

Hitlers planer om det massive angrepet på Sovjet, operasjon Barbarossa, gjorde at faren for en Britisk invasjon fra vest var betydelig! Det ble da beordret å lage ett forsvarsverk fra Spania i sør, til Norge i Nord. Festung Norwegen var den viktigste delen av dette forsvarsverket!

Elevene fikk innføring i de historiske hendelsene som  skjedde her under andre verdenskrig, både før og under turen! Noen av elevene gikk opp asfaltveien, mens andre gikk opp den bratte Russarstegen som ble bygget av øst europeiske krigsfanger! Russarstegen er også et løp arrangert av Fjell Ungdomskule se her . Elevene fikk også utforsket skyttergravene og de mørke gangene på Batterie Fjell som Tyskerne kalte det! Foruten om at det var en lærerik dag, hadde vi mange kjekke aktiviteter og konkurranser. Elevene så ut til å ha en trivelig dag!

På turen hadde vi som mål og komme innom disse kompetansemålene:

Kroppsøving:
• praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø
• Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter

Samfunnsfag:
• lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn
• finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

Kjell Erik og Krister

Kilde: Frank Sjursen