Velkommen til Gangstø Ressurssenter

Gangstø ressursenter skal styrkje det spesialpedagogiske arbeidet i kommunen.

Med høg kompetanse og erfaring ynskjer vi styrkje skule og foreldre i utfordringar dei står i knytt til skuledagen.


Stoltzekleiven opp

En sprek ungdomsgjeng tok turen opp Stoltzekleiven på mandag. Med kram nysnø og vind var det stor konkurranse opp kleiven. Alle var godt slitne på toppen, etter over 908 tilbakelagte trappetrinn. Snøballer og røverhistoriene  satt løst, på vei ned mot bilen som stod i Sandviken. Kjempetur!

Krister Omdal

Tur på glattisen

Blinkskudd fra Iskanten.

Ishockey, fartsleker og teknikk trening. Med hele hallen for oss selv, kunne vi virkelig ta oss ut! Super stemning og motiverte elever!

God Helg!

Krister Omdal

Blom fiskeoppdrett og kystmuseet i Øygarden

I dag var vi invitert ut til kystmuseet i Øygarden.

Vi fikk innblikk i hvordan oppdrettsnæringen er, både lokalt og nasjonalt. Båtturen ut til anlegget var stas. I skikkelig vestlandsvær sto gledeshylene i kø, da vår guide tok noen ekstra runder med ribben. Etter å ha matet alle ørretene, sto elevene med spissede ører. Guiden var flink til å formidle.

 

På museet hadde de utstilling av gamle påhengsmotorer. Spennende å se de gode løsningene de hadde i gamledager. Spesielt kult var en Jobu fra 1952. Denne påhengsmotoren var laget for tømmerhoggeren, og motoren kunne enkelt gjøres om til en motorsag. To fluer i en smekk 🙂 Påhengsmotor og motorsag

Noen av kompetansemålene vi har vært innom:

Mat og Helse:

 • diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber

samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhushald

 • vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

Samfunnsfag:

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en bærekraftig forvaltning av ressursene

 

Krister

ALF- Båtfag

Alf gruppene er godt i gang med prosjekter og arbeid.

I båtgruppen har vi fisket torsk, sei, lyr og makrell. Vi har hatt ute teiner og fått mye krabbefangst.

Gruppen har også stiftet bekjentskap med en stor havål.

Fremover vil båtgruppen ha fokus på behandling og vedlikehold av utstyr, samt øke kompetansen på sjømannskap.

Vi vil planlegge en del utflukter knyttet opp til båtfaget, blant annet besøke fiskeoppdrett.

 

Krister Omdal

Matauk

Høsten står på døren, og elvene er i gang med innhøsting av både krabbe og fisk.

Hjortejakten bidrar også med matauk, noe som ivrige elever har fått brynt seg på i dag.

Mellom partering og finskjæring av kjøtt, har vi hatt nykokt krabbe til lunsj.

En super mat og helse dag.

(Under bildene ser ligger kompetansemål vi har vært innom i dag.)

 

Komtetansemål: Mat og Helse

 • lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs
 • vurdere, velje og handle miljøbevisst
 • utvikle, lage og presentere eit produkt
 • samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhushald
 • skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar
 • vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

 

 Krister Omdal

 

 

Fjell festning

 

På torsdag var noen av elevene på tur til fjell festning.

Vi gikk på oppdagelsesferd i skyttergravene og i bunkersene. På vei opp, løste vi matematikk gåter og sjekket om det sto ruser ute i vannet. Det var både spennende og interessant, da vi gikk ned de bratte trappene til kanonbrønnen. Her så vi kart over området og så på modeller av kanontårnet. Vi ble stående lenge å studere modellen over minefeltet, som var strategisk plassert rundt festningen under krigen.

En strålende dag med masse læring. (Under bildene ligger noen av kompetansemålene vi var innom på denne turen)

 

samf:

-Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
-Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
-Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Krøv:

-Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
-Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten

-Bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse

 

Krister Omdal

Oppstart for elevene skoleåret 2018-19

Elevene på Gangstø har sin første skoledag 16 august.

Vi ønsker alle Gamle og nye elever velkommen til skolestart torsdag 16 august. Elever/foresatte blir kontaktet nærmere for tidspunkt for henting. Nyt resten resten av ferien! Det blir kjekt og treffes.

 

Sosionom studenter

Takk for en fin tid sammen med dere her på Gangstø.

Håper praksisperioden har gitt dere mye å ta med på veien.

Dere er to kloke jenter , med store hjerter som kommer til å være en støtte for mange, når dere skal ta fatt på yrket deres.

Les flittig og skaff dere kunnskap.

Møt de som har de vanskelig med et åpent sinn.

Husk alltid på at bak hver en adferd, er det et menneske som så veldig gjerne ønsker å være den beste utgaven av seg selv.

Lykke til Videre

Foto: Maja

 

Gunhild

Solskinnstur til aboretet

Torsdag 31. mai dro vi til aboretet på minde. Bt omtalte dagen som årets fineste, og det var sannhet i det. Vi vandret rundt på aboretet og ned til Grønneviken. Der prøvde vi hinderløypen og hadde stupekonkurranse.

Vi badet og nøt solen. På vei hjem avsluttet vi dagen med is til både store og små.

 

Krister

Gårdstur

Lammingen har startet og det er spennende dager i fjøset.

Vi dro til Solbakken gard for å lære mer. Her fikk vi sett de små nyfødte lammene og noen av elevene fikk oppleve en fødsel.

Litt tid til skytekonkurranse var det også. En kjempe fin dag.

krister