Velkommen til Hamramyra barnehage

Hamramyra barnehage er ein kommunal barnehage som starta opp i august 2012. Sommaren 2017 vart barnehagen flytta over i nye flotte lokalar og utvida til 6 avdelingar. Vi har pr. i dag tre småbarnsavdeling med 14 plassar, ein mellomavdeling og to storbarnsavdelingar.

Barnehagen ligg sentralt til på Ågotnes. Vi heldt til mellom Ågotnes barnehage og Ågotnes skule. Barnehagen grensar til eit spennande friområde med flott skogsterreng, vatn og sjø, idrettsanlegg og fotballbaner. Her ligg alt til rette for fysisk utfalding, rike naturopplevingar og god læring.

Vi legg vekt på høg pedagogisk kvalitet. Vi har god pedagogisk dekning med 12 pedagogar tilsett. Vi er også ein lærebedrift og har lærling. I Tillegg har vi godt samarbeid med vaksenopplæringa i kommunen og har pr. i dag 2 personar ute i språk/arbeids- praksis.

Visjon for arbeidet vårt er å gje barna den beste starten på livet. Vi skal være nære og trygge vaksne og i barnehagen vår skal det være godt å vere.