Velkommen til Hamramyra barnehage

Hamramyra barnehage er ein ny kommunal barnehage som starta opp i august 2012. Vi har 3 avdelingar, ein småbarnsavdeling, ein mellomavdeling og ein stor avdeling.

Barnehagen ligg sentralt til på Ågotnes. Vi heldt til i gamle helsesenteret, like ved Ågotnes skule . Barnehagen grensar til eit spennande friområde med flott skogsterreng, vatn og sjø, idrettsanlegg og fotballbaner. Her ligg alt til rette for fysisk utfalding, rike naturopplevingar og god læring. Vi legg vekt på høg pedagogisk kvalitet.

Visjonen for arbeidet vårt er å gje barna den beste starten på livet. Vi skal være nære og trygge og i barnehagen vår skal det være godt å vere.

Frå sommaren 2017 skal barnehagen inn i nye lokaler og slå seg saman med avdeling Lillebjørn som i dag er ein del av Ågotnes barnehage. Vi vil då verte ein ny og moderne 6 avdelings barnehage, men 2 av avdelingane vil vera av eldre årgang, tidlegare Lillebjørn avdeling.

Leikeplassen  I sandkassen

Leikeplassen  Leikeplassen

Barnehagen  Barnehagen
Barnehagen  Barnehagen