Velkommen til Knappskog barnehage

logoKnappskog barnehage er ein ny kommunal barnehage som starta opp i august 2008. Barnehagen ligg på Knappskog ca 8 min frå Sartor Storsenter i retning Ågotnes og har plass til ca 100 barn. Barnehagen har lyse, moderne lokaler tilpassa moderne barnehagedrift. Eige vannrom m/barnebasseng for barna og gode fasilitetar for dei tilsette. Knappskog barnehage ligg lunt til i fint skogsterreng og grensar til Knappskog skule, ny idrettshall og eit spanande naturområde. Her ligg alt til rette for fysisk utfalding, rike naturopplevingar og god læring.

Vi satsar på god pedagogisk kvalitet med to pedagogar per avdeling.

Administrajonen og personalet i barnehagen vil gjere sitt for at Knappskog barnehage skal bli den beste starten for ditt barn!

Knappskog barnehage  Knappskog barnehage Knappskog barnehage  Knappskog barnehage Knappskog barnehage  Knappskog barnehage