Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Fjell kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Skulen har dette året 209 elevar og 40 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


God sommar til elevar og føresette!

Administrasjon og tilsette på Knappskog skule ynskjer alle elevar og føresette ein riktig god sommarferie.

Første skuledag etter ferien er onsdag 16. august:

  • 2.-7. trinn: kl. 0840.
  • 1. trinn: kl. 0900.

Sykkel VM 2017

Påmelding til skulearrangement i samband med Sykkel-VM sundag 24. september. Knappskog skule skal delta på arrangementet i fansona på Ågotnes i samband med sykkelrittet for menn elite sundag 24. september frå ca kl 9-12. Vi treng informasjon om kor mange elevar vi kan rekna med deltek på arrangementet fordi administrasjonen må planlegga dette med omsyn til mellom anna bemanning. Det er elevar frå 5.-7. trinn som kan vere med i regi av skulen, og vi oppmodar samstundes foreldre til å vere med saman med elevane. Arrangøren legg opp til ein folkefest så her blir det mykje spennande for alle. Vi treng og svar frå dei som har andre planar og heilt sikkert ikkje kan delta. Det betyr at alle må svara.

Alle føresette som har elevar frå 5.-7. trinn må svara skulen her

 

Speidarleir sommaren 2017

Friluftsskolen og Friluftsleiren er eit ikkje-kommersielt tilbod frå Hordaland krins av Norges speiderforbund. Dei arrangerer desse leirane for at born som ikkje kjem seg på ferie skal ha eit tilbod og noko å fortelje om når skulen begynner igjen til hausten. For meir info, sjå her.

Midtre Sotra skulekorps

Midtre Sotra Skulekorps skal ha sommar-avslutningskonsert og ønskjer å invitere nye musikantar med foreldre til å kome og høyre. Konserten blir på Knappskog skule, 11. juni kl. 17. Meir info finn du her.

Skulerute 2017-2018

Samarbeidsutvalet har gjort vedtak om å endre skuleruta for neste skuleår. Endringa er som følgjer: Elevfri dag 2. februar blir flytta til 11. mai. Det betyr at 2. februar 2018 blir ordinær skuledag, medan 11. mai 2018 blir ein elevfri dag. Merk at dette er ei lokal endring og ikkje er gjeldande for andre skular.

Førskuledag 1. juni

Det blir førskuledag for nye førsteklassingar torsdag 1. juni.
Møt opp saman med foreldre kl 0900 i allrommet. Der vil du få møte lærarane og dei nye klassekameratane dine. Mamma og/eller pappa vil få informasjon om skulestart medan du får gå og sjå på klasserommet du skal ha undervisning på. Der vil du og få møte fadderen din. Skuledagen vil vare til omlag kl 12.00. Du må hugse å ta med deg mat, samt klede til å vere ute i.

Velkomen til Knappskog skule!

Helsing Rektor og lærarane!