Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Fjell kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Ved oppstart dette skuleåret har Knappskog skule 218 elevar og 40 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


Aktivitetsdag for barn med funksjonsvanskar

Skulane i Fjell har fått invitasjon til ein felles aktivitetsdag for alle elevar med ulike funksjonsvanskar i Fjell kommune. Aktivitetsdagen vil bli arrangert i Ågotneshallen 28. september, og er eit samarbeid mellom Hjelteryggen skule, ergo- og fysioterapitenesta i Fjell kommune, Bardum, Medema, Sunrise Medical, og Sotra turn. For meir info, klikk her.

Bruk av syklar, hoverboards o.a.

Mange elevar ynskjer å nytte ulike framkomstmiddel til skulen, t.d. sykkel, sparkesykkel, hoverboards eller liknande. Skulen overlet denne avgjersla til foreldra, men alle former for framkomstmiddel må parkerast ved eitt av skulen sine sykkelstativ. Skulen tilrår at utstyret vert sikra med sykkellås.

Rektor.

Har du lyst til å spele fotball?

Sotra United sitt barnelag er eit tilrettelagt fotballag for jenter og gutar i alderen 6-15 år, som ikkje finn seg til rette på ordinære fotballag, eller som har ei funksjonsnedsetting. For meir info, sjå her.

Foreldremøter hausten 2018

«Foreldremøte oppstart 2018»

Foreldremøte 1.-3. trinn.
* Tysdag 28. august kl 18.00 i allrommet.

Foreldremøte 4.-7. trinn.
* Onsdag 29. august kl 18.00 i allrommet.

På møte vil det først bli ein del fellesinformasjon frå administrasjonen. Etter fellesmøte blir det eit foreldremøte med kontaktlærarane på trinnet. Det er forventningar frå skulen at minimum ein av dei føresette deltek på møtet.

Vel møtt!
Rektor Odd Erik Kjeldstad

Velkomen til skulestart!

Vi på skulen ynskjer elevar velkomen tilbake på skulen torsdag 16. august. Spesielt velkomen til nye førsteklassingar 🙂

Frammøte:

  • 2.-7. trinn: kl. 08.40.
  • 1. trinn: kl. 09.00.

Elevane sluttar kl. 12.00, og då startar skulefritidsordninga.

Vel møtt!

Leksehjelp hausten 2018

Det er klart for ny påmelding til leksehjelp for Hausten2018 (for elevar på 2.-4. trinn 18/19). Påmelding sendast direkte til leiar i skulefritidsordninga på følgjande e-postadresse: irene.ormevik@fjell.kommune.no
Elevar som allereie går på leksehjelp treng ikkje å sende påmelding på nytt.

Frist: 15. juni.

Merk at fristen er absolutt og at elevar som vert meldt på for seint ikkje kan rekna med å få plass på gruppene. Bemanninga vert organisert ut frå elevliste pr. 15. juni 2018.