Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Fjell kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Skulen har dette året 216 elevar og 41 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


Internasjonal dag på Knappskog skule

Flaggheising på skuleplassen

Fredag 6. oktober arrangerte Knappskog skule internasjonal dag og det vart samla inn pengar til Richard Kiwanuka sitt arbeid for barn på barneheim i Uganda «Bring Children From Street».

Det var tredje året på rad skulen arrangerte internasjonal dag og ein viktig målsetnad med arrangementet er å setje fokus på internasjonal solidaritet samt å visa fram det kulturelle mangfaldet som følgjer det å ha innføringsklassane på Knappskog skule. Viktige verdiar som solidaritet, inkludering og toleranse er i fokus.

Les meir.

Årsmøte for FAU

Møteinnkalling

Møte avholdes tirsdag 17.oktober 2017, kl. 19.00 på skolen.

Saksliste:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne referat
3) Årsmelding
4) Regnskap
5) Valg
6) Eventuelt

Vel møtt!
Jan Tommy Fosse
FAU leder – Knappskog skule

Utviklingssamtalar

I veke 42 og veke 43 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar.
Utviklingsamtalen er heimla i vurderingsforskrifta i opplæringslova og er ein obligatorisk samtale mellom skule og heim om utviklinga til eleven på skulen.

Kontaktlærar vil i samtalen seie litt om eleven sin ståstad, og kva som skal til for at eleven skal utvikle seg vidare i dei grunnleggjande ferdigheitene samt i faga på skulen. Kontaktlærar vil og formidla ei vurdering om korleis eleven fungerer sosialt i samspelet med dei andre elevane på skulen.

Skulen vil sende ei formell innkalling til foreldra om tidspunkt for samtalen.
Rektor

Invitasjon til internasjonal dag

Fredag 6. oktober arrangerer Knappskog skule internasjonal dag, og skulen vil gjerne invitera foreldra på besøk denne dagen. Vi fekk mange positive tilbakemeldingar på arrangementet i fjor, og veit at foreldra set pris på å få høve til å besøke skulen.
Program for dagen:

0900 Flaggheising m/appell
0930 Open skule for besøkande Kafè
1100 Kulturelt arrangement i gymsal
1200 Slutt
1230 Aktivitetar på SFO

Me vonar at mange har høve til å koma.
Velkomen
Helsing Rektor

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM: