Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Fjell kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Skulen har dette året 216 elevar og 41 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


Foreldremøte oppstart 2017

Leiinga på skulen kallar inn til felles foreldremøte for alle elevar onsdag 30. august kl 1800 i allrommet. Nytt i år blir at kontaktlærarane kjem til å kalla inn til klasseforeldremøte for sitt trinn.

Lukke til med oppstart og velkomen til møte!

Velkomen til skulestart!

Vi på skulen ynskjer elevar velkomen tilbake på skulen onsdag 16. august. Spesielt velkomen til nye førsteklassingar 🙂

Frammøte:

  • 2.-7. trinn: kl. 08.40.
  • 1. trinn: kl. 09.00.

Elevane sluttar kl. 12.00, og då startar skulefritidsordninga.

Vel møtt!

God sommar til elevar og føresette!

Administrasjon og tilsette på Knappskog skule ynskjer alle elevar og føresette ein riktig god sommarferie.

Første skuledag etter ferien er onsdag 16. august:

  • 2.-7. trinn: kl. 0840.
  • 1. trinn: kl. 0900.

Sykkel VM 2017

Påmelding til skulearrangement i samband med Sykkel-VM sundag 24. september. Knappskog skule skal delta på arrangementet i fansona på Ågotnes i samband med sykkelrittet for menn elite sundag 24. september frå ca kl 9-12.

Vi treng informasjon om kor mange elevar vi kan rekna med deltek på arrangementet fordi administrasjonen må planlegga dette med omsyn til mellom anna bemanning. Det er elevar frå 5.-7. trinn som kan vere med i regi av skulen, og vi oppmodar samstundes foreldre til å vere med saman med elevane. Arrangøren legg opp til ein folkefest så her blir det mykje spennande for alle. Vi treng og svar frå dei som har andre planar og heilt sikkert ikkje kan delta. Det betyr at alle må svara.

Alle føresette som har elevar frå 5.-7. trinn må svara skulen her

Speidarleir sommaren 2017

Friluftsskolen og Friluftsleiren er eit ikkje-kommersielt tilbod frå Hordaland krins av Norges speiderforbund. Dei arrangerer desse leirane for at born som ikkje kjem seg på ferie skal ha eit tilbod og noko å fortelje om når skulen begynner igjen til hausten. For meir info, sjå her.

Midtre Sotra skulekorps

Midtre Sotra Skulekorps skal ha sommar-avslutningskonsert og ønskjer å invitere nye musikantar med foreldre til å kome og høyre. Konserten blir på Knappskog skule, 11. juni kl. 17. Meir info finn du her.