Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Fjell kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Ved oppstart dette skuleåret har Knappskog skule 218 elevar og 40 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


God sommar til elevar og føresette

Administrasjon og tilsette på Knappskog skule ynskjer alle elevar og føresette ein riktig god sommarferie.

Første skuledag etter ferien er torsdag 15. august:

  • 2-7. trinn: kl. 0840.
  • 1. trinn: kl. 0900.

Alle elevar sluttar kl 1200. Skulefritidsordninga er ope frå kl 12.

Siste skuledag torsdag 20. juni

Til orientering:
Siste skuledag er torsdag 20. juni. Då sluttar alle elevane kl 12.00. SFO er open som normalt.
Første skuledag etter sommarferien er torsdag 15. august.
Vi ynskjer dykk alle ein riktig god sommar!

Leksehjelp

Til orientering:
Det blir ikkje leksehjelp i neste veke (veke 25 (17.-20. juni)).

Plandag 31. mai

Skulen vil minna foreldra om at fredag 31. mai er planleggingsdag på skulen. Skule og skulefritidsordninga er stengt.

Invitasjon til foreldremøte Fjell ungdomsskule

Føresette som har elevar som skal starta i 8. trinn på Fjell ungdomsskule hausten 2019 er velkomne til foreldremøte.

Tid/ stad: TYSDAG 11.juni klokka 18.00 i kantina.

Program:
Felles informasjon
På klasserom med kontaktlærarar
Val av foreldrekontaktar
Generell informasjon

Velkomen
Mvh
Fjell ungdomsskule

Sjømatjungel på Knappskog SFO

Det var høg aktivitet då matglade små kokkar på Knappskog stelte i stand sjømat på skulefritids-
ordninga denne veka.

Skulefritidsordninga på Knappskog skule er ein av tre skular i Fjell kommune som har meldt seg på «Matjungelen». Les meir…

Skulemosjonsløp til inntekt for barnekreftforeninga

Fredag 12. april skal skulen arrangere mosjonsløp til inntekt for barnekreftforeninga. Det er Team Rynkeby som står for skulemosjonsløpet der heile inntekta går til barnekreftforeninga i Norge.
Vi ynskjer at arrangementet skal motivera elevane til å vere aktive i eit fellesskap som gjer ein innsats for barn som lever med vanskelege sjukdommar.

I forkant av løpet organiserar skulen ei rundløype som elevane skal springe X antal gongar i løpet av ei gitt tid.Så vert dei sponsa med eit beløp for kvar runde. Det kan vere 1 kr. pr runde, eventuelt 5. kr eller 10 kr. pr runde.
Det vanlege er at elevane vert sponsa av foreldre, besteforeldre eller eventuelt andre som har lyst til å bidra. Det er viktig å presisera at ingen elevar eller føresette skal bli pålagt til å samle inn noko som helst. Det viktigaste er at elevane opplever arrangementet meiningsfullt, og tykkjer det er gøy å delta.

Om kort tid vil elevane få med seg heim eit sponsorskjema som foreldra skal fylle ut før løpet. Klikk her for å sjå sponsorskjema.
Les meir…

Skulemosjonsløp til inntekt for barnekreftforeninga.

Fredag 12. april skal skulen arrangere mosjonsløp til inntekt for barnekreftforeninga.

Det er Team Rynkeby som står for skulemosjonsløpet der heile inntekta går til barnekreftforeninga i Norge.

Vi ynskjer at arrangementet skal motivera elevane til å vere aktive i eit fellesskap som gjer ein innsats for barn som lever med vanskelege sjukdommar.

 

I forkant av løpet organiserar skulen ei rundløype som elevane skal springe X antal gongar i løpet av ei gitt tid.

Så vert dei sponsa med eit beløp for kvar runde. Det kan vere 1 kr. pr runde, eventuelt 5. kr eller 10 kr. pr runde.

Det vanlege er at elevane vert sponsa av foreldre, besteforeldre eller eventuelt andre som har lyst til å bidra.

Det er viktig å presisera at ingen elevar eller føresette skal bli pålagt til å samle inn noko som helst.

Det viktigaste er at elevane opplever arrangementet meiningsfullt, og tykkjer det er gøy å delta.

 

Om kort tid vil elevane få med seg heim eit sponsorskjema som foreldra skal fylle ut før løpet.

Her ser du korleis sponsorskjemaet ser ut.

Etter løpet vil alle elevane få eit diplom for aktiv deltaking og vi ynskjer vidare at elevane skal få kvar sin bolle som er bakt av foreldra.

Vi håpar då at foreldrekontaktane på kvart trinn vil stille med min. ein bolle til kvar elev levert skulen om morgonen 12. april.

Organisering av dette vil bli følgt opp av kontaktlærarane på trinnet.

 

Skulen håpar foreldra vil bidra til å gjere dette til eit flott arrangement, så oppfordrar vi alle til å stille som heiagjeng langs med løypa mellom kl. 0900 og 1200 fredag 12. april på Knappskog skule.

 

Vel møtt!

 

Med helsing

 

Odd Erik Kjeldstad

rektor

 

De kan lesa meir om team Rynkeby og Barnekreftforeninga her:

https://www.team-rynkeby.no/skoleloepet.aspx

https://www.barnekreftforeningen.no/

https://www.barnekreftforeningen.no/nyhetsrom/aktuelt/sykkelturen-til/

Utviklingssamtalar

I veke 12 og veke 13 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar.
Utviklingsamtalen er heimla i vurderingsforskrifta i opplæringslova og er ein obligatorisk samtale mellom skule og heim om utviklinga til eleven på skulen.
Kontaktlærar vil i samtalen seie litt om eleven sin ståstad, og kva som skal til for at eleven skal utvikle seg vidare i dei grunnleggjande ferdigheitene samt i faga på skulen. Kontaktlærar vil og formidla ei vurdering om korleis eleven fungerer sosialt i samspelet med dei andre elevane på skulen.
Skulen vil sende ei formell innkalling til foreldra om tidspunkt for samtalen. Rektor.