Favorite Informasjon om koronavirus (oppdatert)

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Informasjon om koronavirus

 

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

 

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.       https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx         

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet.      https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Det betyr i praksis at dersom ein har vore i område med spreiing og har symptom, må ein ikkje senda barna til skulen men ringa lege. Skulen følgjer informasjon frå kommuneleiinga tett og vil informera fortløpande dersom situasjonen endrar seg.

Skulen har skjerpa inn rutinar for handhygiene i tråd med tilrådde tiltak satt i verk frå folkehelseinstituttet.

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Sjømatjungel på Knappskog SFO

Det var høg aktivitet då matglade små kokkar på Knappskog stelte i stand sjømat på skulefritids- ordninga denne veka. Skulefritidsordninga på Knappskog skule er ein av tre skular i Fjell kommune som har meldt seg på «Matjungelen». … Les meir…

Energimessa 2018

Torsdag 15. og fredag 16.mars er det duka for årets energimesse på Sartor Storsenter og tradisjonen tru skal Knappskog skule delta med 5.trinn. Temaet for årets messe er ny løysing på gamalt problem. 5. trinn har i samband med dette … Les meir…

Digitale klasserom i praksis

Måndag 27. november var utval for samordna regional digitalisering på besøk på Knappskog skule. Samordna regional digitalisering er eit samarbeid mellom Bergen, Os, Askøy, Fjell og Lindås kommunar. Samarbeidet vart etablert som eit prosjekt i februar 2017, og vil bli … Les meir…