Elevfri

Fredag 22.mai er det elevfri. Torsdag 21.mai er Kristi himmelfartsdag, og difor også fridag. I veke 23 er det fri måndag 1.juni (2.pinsedag) og fredag 5.juni (elevfri) Siste skuledag for elevane dette skuleåret er 18.06 Skulerute for både dette skuleåret … Les meir…

Transponder (melding til nye foreldre)

Hei! På Knappskog skule brukar vi Transponder som digital meldingsbok. For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store. Her kan du lese meir om … Les meir…

Skulestart 5. – 7.trinn i veke 20

Skulen opnar for 5. -7.trinn i veke 20. Meir informasjon om oppstart vil kome i løpet av fredag 8.mai. Grunna smitterisiko vil enkelte born framleis måtte vera heime og vil då få tilbod om fjernundervisning. Nedanfor finn du ei lenkje … Les meir…

Melding frå rektor

God morgon:) Tross denne vanskelege situasjonen er det fint å sjå at mykje av heimeundervisninga allereie er i gang på skulen. Mange av lærarane melder om god kontakt med elevane på dei digitale plattformane vi har i bruk. Det er … Les meir…

Stengt skule frå og med fredag 13.03

Til foreldre. Ordførar har no gått ut i vestnytt med informasjon om at skulane i Øygarden stengjer som følgje av situasjonen med koronasmitte. Kommunen oppfordrar foreldre til å halda borna borte frå skulen frå i morgon av, og skulen vil … Les meir…

Korona

Skulen har fått fleire meldingar frå bekymra foreldre som har born som er ekstra utsett for smitte. Både med omsyn til eiga sjukdomsbilete, men og av omsyn til foreldre og andre pårørande sitt sjukdomsbilete. I slike situasjonar er det vanskeleg … Les meir…