Skulestart

Velkomen tilbake til skulen måndag 17. august. Elevar på 2.-7. trinn startar opp til vanleg tid, 0840. Elevar på 1. trinn startar kl 0900. Første skuledag sluttar kl 1200. Skulefritidsordninga har ordinær opningstid, 0700-1630. Meir informasjon om skulestart og koronasituasjonen … Les meir…

Sommarhelsing frå rektor

Kjære foreldre. I dag er siste skuledagen til elevane og sommarferien står for døra. Skuleåret 2019-2020 har vore eit heilt spesielt år, og vil for alltid bli ståande som året der skulen blei stengt ned som følgje av ein pandemi. … Les meir…

Sommarles

Endeleg sommar og ny Sommarles! Delta i Noregs største og kulaste lesekampanje Sommarles.no er ei lesekampanje som biblioteka arrangerer for barneskuleelevar i sommerferien. Kampanjen varer frå 1. juni til 31. august. Deltakarane samlar XP (poeng) ved å løyse oppgåver, stikke innom … Les meir…

Elevfri

Fredag 22.mai er det elevfri. Torsdag 21.mai er Kristi himmelfartsdag, og difor også fridag. I veke 23 er det fri måndag 1.juni (2.pinsedag) og fredag 5.juni (elevfri) Siste skuledag for elevane dette skuleåret er 18.06 Skulerute for både dette skuleåret … Les meir…

Transponder (melding til nye foreldre)

Hei! På Knappskog skule brukar vi Transponder som digital meldingsbok. For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store. Her kan du lese meir om … Les meir…

Skulestart 5. – 7.trinn i veke 20

Skulen opnar for 5. -7.trinn i veke 20. Meir informasjon om oppstart vil kome i løpet av fredag 8.mai. Grunna smitterisiko vil enkelte born framleis måtte vera heime og vil då få tilbod om fjernundervisning. Nedanfor finn du ei lenkje … Les meir…