Utviklingssamtalar

I veke 42 og veke 43 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar. Utviklingsamtalen er heimla i vurderingsforskrifta i opplæringslova og er ein obligatorisk samtale mellom skule og heim om utviklinga til eleven på skulen. Kontaktlærar vil i samtalen seie litt om … Les meir…

Viktig informasjon om dei to neste vekene

«Torsdag 8. november vil skuledagen slutte kl 1200 for alle elevar. Skulefritidsordninga vil gå som normalt. Fredag 9. november og måndag 12. november er planleggingsdagar på Knappskog skule. Skule og SFO er desse dagane stengt. Skulen viser til SU-møte 22. … Les meir…

Foreldremøter hausten 2018

«Foreldremøte oppstart 2018» Foreldremøte 1.-3. trinn. * Tysdag 28. august kl 18.00 i allrommet. Foreldremøte 4.-7. trinn. * Onsdag 29. august kl 18.00 i allrommet. På møte vil det først bli ein del fellesinformasjon frå administrasjonen. Etter fellesmøte blir det … Les meir…

Gratisprinsippet

Det er kome spørsmål på foreldremøte om gratisprinsippet i skulen og som følgje av det legg vi ut følgjande informasjon på heimesida:   «Gratisprinsippet i grunnskuleopplæringa» Gratisprinsippet i grunnskuleopplæringa er regulert i opplæringslova § 2.15 i opplæringslova. Der står det … Les meir…

Transponder meldingsbok

I løpet av våren skal alle klassene på Knappskog over på den digitale meldingsboka Transponder. Transponder er ein sikker kommunikasjonskanal mellom heim og skule. Foreldre kan installere denne som app på telefonen eller bruke den i nettlesar. For å logge … Les meir…

Midlertidig endring i leiinga

Irene Tellnes Eide vil frå 1.februar gå inn i eit eittårs vikariat på Fjell ungdomsskule. Ingvild Vikingsen Skogestad vil gå inn som konstituert avdelingsleiar i denne perioden. Ho vil halde fram som kontaktlærar på 7.trinn. Vi ønskjer Irene lykke til … Les meir…

Midtre Sotra skulekorps

Midtre Sotra Skulekorps skal ha sommar-avslutningskonsert og ønskjer å invitere nye musikantar med foreldre til å kome og høyre. Konserten blir på Knappskog skule, 11. juni kl. 17. Meir info finn du her. … Les meir…