Melding til foreldra om bruk av e-post

Skulen skjerpar inn rutinane for bruk av e-post som kommunikasjonskanal mellom skule og heim. Den enkle årsaka til det er at e-post ikkje er ein sikker kommunikasjonskanal, og at meldingane kan innehelde personopplysningar om born og/eller foreldre. Foreldra må no … Les meir…

Informasjon om foreldremøte

Informasjon om foreldremøte I skulen sin plan om foreldresamarbeid ligg det inne at det skal gjennomførast eit foreldremøte i februar med fokus på elevmiljøet på trinnet. Møtet skal ha ein trivselsfremjande profil og foreldrekontaktane skal delta i planlegginga av møte. … Les meir…

Førskuledag 28. mai

Det blir førskuledag for nye førsteklassingar torsdag 28. mai på Knappskog skule.Møt opp saman med foreldre kl 0900 i allrommet. Der vil du få møte lærarane og dei nye klassekameratane dine. Mamma og/eller pappa vil få informasjon om skulestart medan … Les meir…

E-post

E-post-adressa til skulen fungerer ikkje for tida. E-post kan sendast til skulesekretær: irene.ormevik@oygarden.kommune.no Vi legg ut ny melding når epost er i orden igjen. Rektor … Les meir…

Å søkje fri frå undervisning

I samband med kommunesamanslåinga, blei det litt endring i permisjonsrutiner. Dette er no drøfta, og vi går tilbake til regelen om at kontaktlærar kan gi fri inntil ein dag. Då er rutina at søknad og svar (for ein dag) går gjennom … Les meir…

Informasjon om SFO

Her finn de informasjon om skulefritidsordninga (SFO) i Øygarden kommune. https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/skulefritidsordning-sfo/ Her kan de søkje om plass, seie opp eller eventuelt endre plasstype: https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/skulefritidsordning-sfo/sokje-endre-eller-seie-opp-sfo-plass/ … Les meir…