Elevundersøkinga 2019

I haust skal 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Informasjon om elevundersøkinga finn de her. Ytterlegare informasjon om tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt av kontaktlærar. … Les meir…

Julefest 2019

Julefestane blir i år: Tysdag 10. des kl 1800 for 1.-3. trinn. Torsdag 12. des. kl 1800 for 4.-7. trinn. Merk at 4. trinn av praktiske omsyn er saman med dei eldste elevane. Programmet blir lagt ut seinare når det … Les meir…

Lus på Knappskog skule

Det er for tida born på Knappskog skule som har hovudlus. Vi ber om at alle foreldre gjer dei tiltak som er nødvendige. Sjå lenke frå folkehelseinstituttet her. Brosjyrer, filmar etc om behandling finn du her. Kommunen har også sitt … Les meir…

Nasjonale prøvar

I september skal 5. trinn gjennomføre nasjonale prøvar i lesing, rekning og engelsk. Informasjon om nasjonale prøvar finn de her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/ Odd Erik Kjeldstad Rektor Knappskog skule … Les meir…

Måltid på skulen

No er hausten kome og kvardagen på Knappskog skule begynnar å gå seg til. På foreldremøte i førige veke var fleire foreldre oppteken av korleis skulen gjennomførte måltid for elevane. Om dei fekk nok tid, og vidare om innhald og … Les meir…

Info frå rektor

Vel overstått foreldremøte. Skulen takkar for frammøte, og ser at dei fleste foreldre er flinke til å følgje opp barna sine på skulen. Det er viktig at lærarane og leiinga får anledning til å møte foreldra i oppstarten slik at … Les meir…

Smarte klokker

Det er fleire elevar som no har såkalla smarte klokker. Desse klokkene kan ein ringe med, ta bilete med, sende sms med og filme med. Vi på Knappskog skule ser på desse klokkene på same måte som mobiltelefonar. Desse klokkene … Les meir…

Skulemjølk

Tine har i nettportalen gjort det mogeleg for foreldre å velje dagar for individuell levering til sitt barn. Intensjonen er sikkert god, men ordninga blir i praksis umogeleg for skulen å handtera. Viss vi skal halda fram med ordninga så … Les meir…

FORELDREMØTE OPPSTART 2019

Foreldremøte 1.-4. trinn. Måndag 26. august kl 1800 i allrommet. Foreldremøte 5.-7. trinn. Tysdag 27. august kl 1800 i allrommet. På møte vil det først bli gitt fellesinformasjon frå administrasjonen. Etter fellesmøte blir det eit foreldremøte med kontaktlærarane på trinnet. … Les meir…