Førskuledag 28. mai

Det blir førskuledag for nye førsteklassingar torsdag 28. mai på Knappskog skule.Møt opp saman med foreldre kl 0900 i allrommet. Der vil du få møte lærarane og dei nye klassekameratane dine. Mamma og/eller pappa vil få informasjon om skulestart medan … Les meir…

E-post

E-post-adressa til skulen fungerer ikkje for tida. E-post kan sendast til skulesekretær: irene.ormevik@oygarden.kommune.no Vi legg ut ny melding når epost er i orden igjen. Rektor … Les meir…

Å søkje fri frå undervisning

I samband med kommunesamanslåinga, blei det litt endring i permisjonsrutiner. Dette er no drøfta, og vi går tilbake til regelen om at kontaktlærar kan gi fri inntil ein dag. Då er rutina at søknad og svar (for ein dag) går gjennom … Les meir…

Informasjon om SFO

Her finn de informasjon om skulefritidsordninga (SFO) i Øygarden kommune. https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/skulefritidsordning-sfo/ Her kan de søkje om plass, seie opp eller eventuelt endre plasstype: https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/skulefritidsordning-sfo/sokje-endre-eller-seie-opp-sfo-plass/ … Les meir…

Fjell ungdomsskule 2020-2021

Fjell ungdomsskule har sett av følgande datoar denne våren til møter for føresette og elevar som skal starte her til hausten. Det kjem som vanleg eigen invitasjon når det nærmar seg: Første informasjonsmøte for dei føresette er sett til 17.mars klokka 18.00 … Les meir…

Elevundersøkinga 2019

I haust skal 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Informasjon om elevundersøkinga finn de her. Ytterlegare informasjon om tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt av kontaktlærar. … Les meir…