Invitasjon til foreldremøte Fjell ungdomsskule

Føresette som har elevar som skal starta i 8. trinn på Fjell ungdomsskule hausten 2019 er velkomne til foreldremøte. Tid/ stad: TYSDAG 11.juni klokka 18.00 i kantina. Program: Felles informasjon På klasserom med kontaktlærarar Val av foreldrekontaktar Generell informasjon Velkomen … Les meir…

Utviklingssamtalar

I veke 12 og veke 13 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar. Utviklingsamtalen er heimla i vurderingsforskrifta i opplæringslova og er ein obligatorisk samtale mellom skule og heim om utviklinga til eleven på skulen. Kontaktlærar vil i samtalen seie litt om … Les meir…

Foreldremøte

I skulen sin plan om foreldresamarbeid ligg det inne at det skal gjennomførast eit foreldremøte i februar med fokus på elevmiljøet på trinnet. Møtet skal ha ein trivselsfremjande profil og foreldrekontaktane skal delta i planlegginga av møte. Det skal og … Les meir…

Innskriving skuleåret 2019/2020

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år (jmf. Opplæringslova §2-1), og Knappskog skule ber føresette med barn som skal gå på skulen om å registrere barnet som elev på skulen frå neste skuleår. Innskriving av … Les meir…

Lus

Gjennom skuleåret har det vore særskilt mange tilfelle av lus på skulen. Det ser ut som at lusa smitter tilfeldig litt rundt om i klassane, og i år opplever vi at det er vanskeleg å bli kvitt dei. No gjer skulen … Les meir…

Lus på Knappskog skule

Det er for tida born på Knappskog skule som har hovudlus. Vi ber om at alle foreldre gjer dei tiltak som er nødvendige. Sjå lenke frå folkehelseinstituttet her. Brosjyrer, filmar etc om behandling finn du her. Kommunen har også sitt … Les meir…

12 rette hjå Radio Sotra

Neste runde i 12-rette konkurransen til Radio Sotra blir torsdag 24. januar. Kl. 17.30 er det møte mellom: Telavåg, Skålevik og Knappskog. Laga møter på Sartor sentertorg ved Baker Brun, og må møte opp ca eit kvarter før dei skal … Les meir…

God jul

Siste skuledag fredag 21. desember sluttar alle elevar kl. 12.00. Skulefritidsordninga er ope som normalt. Skulen ynskjer foreldre og elevar ei riktig god og fredfull julehelg, og takkar for året som snart er omme! Vel møtt igjen til første skuledag … Les meir…

Prisregulering SFO

Prisregulering for SFO blir gjort gjeldande frå og med 01.01.2019. Dei nye prisane vart vedteke i kommunestyret 13.12.2018. Oversikt over dei nye prisane finn du her. … Les meir…