God sommar til elevar og føresette

Administrasjon og tilsette på Knappskog skule ynskjer alle elevar og føresette ein riktig god sommarferie. Første skuledag etter ferien er torsdag 15. august: 2-7. trinn: kl. 0840. 1. trinn: kl. 0900. Alle elevar sluttar kl 1200. Skulefritidsordninga er ope frå kl … Les meir…

Siste skuledag torsdag 20. juni

Til orientering: Siste skuledag er torsdag 20. juni. Då sluttar alle elevane kl 12.00. SFO er open som normalt. Første skuledag etter sommarferien er torsdag 15. august. Vi ynskjer dykk alle ein riktig god sommar! … Les meir…

Plandag 31. mai

Skulen vil minna foreldra om at fredag 31. mai er planleggingsdag på skulen. Skule og skulefritidsordninga er stengt.

Invitasjon til foreldremøte Fjell ungdomsskule

Føresette som har elevar som skal starta i 8. trinn på Fjell ungdomsskule hausten 2019 er velkomne til foreldremøte. Tid/ stad: TYSDAG 11.juni klokka 18.00 i kantina. Program: Felles informasjon På klasserom med kontaktlærarar Val av foreldrekontaktar Generell informasjon Velkomen … Les meir…

Sjømatjungel på Knappskog SFO

Det var høg aktivitet då matglade små kokkar på Knappskog stelte i stand sjømat på skulefritids- ordninga denne veka. Skulefritidsordninga på Knappskog skule er ein av tre skular i Fjell kommune som har meldt seg på «Matjungelen». … Les meir…

Utviklingssamtalar

I veke 12 og veke 13 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar. Utviklingsamtalen er heimla i vurderingsforskrifta i opplæringslova og er ein obligatorisk samtale mellom skule og heim om utviklinga til eleven på skulen. Kontaktlærar vil i samtalen seie litt om … Les meir…