Melding frå rektor

God morgon:) Tross denne vanskelege situasjonen er det fint å sjå at mykje av heimeundervisninga allereie er i gang på skulen. Mange av lærarane melder om god kontakt med elevane på dei digitale plattformane vi har i bruk. Det er … Les meir…

Stengt skule frå og med fredag 13.03

Til foreldre. Ordførar har no gått ut i vestnytt med informasjon om at skulane i Øygarden stengjer som følgje av situasjonen med koronasmitte. Kommunen oppfordrar foreldre til å halda borna borte frå skulen frå i morgon av, og skulen vil … Les meir…

Korona

Skulen har fått fleire meldingar frå bekymra foreldre som har born som er ekstra utsett for smitte. Både med omsyn til eiga sjukdomsbilete, men og av omsyn til foreldre og andre pårørande sitt sjukdomsbilete. I slike situasjonar er det vanskeleg … Les meir…

Koronaavlysingar

Pga Korona blir alt av fellesarrangement og fellesmøter avlyst. Utviklingssamtalane går enn så lenge som planlagt. I første omgang blir foreldremøtet på Fjell for 7.trinnsføresette 17.mars og dysleksiforeldremøtet 18.mars avlyst (utsett på ubestemt tid) … Les meir…

Favorite Informasjon om koronavirus (oppdatert)

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Informasjon om koronavirus

 

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

 

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.       https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx         

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet.      https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Det betyr i praksis at dersom ein har vore i område med spreiing og har symptom, må ein ikkje senda barna til skulen men ringa lege. Skulen følgjer informasjon frå kommuneleiinga tett og vil informera fortløpande dersom situasjonen endrar seg.

Skulen har skjerpa inn rutinar for handhygiene i tråd med tilrådde tiltak satt i verk frå folkehelseinstituttet.

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

NB: AVLYST!! — Invitasjon til føresette som har elevar som skal starta i 8. trinn på Fjell ungdomsskule hausten 2020

MØTET ER AVLYST     Tema for kvelden vert: Skulen vår Informasjon om tilvalsfaga Informasjon om valfaga Registreringsskjema med personopplysningar/val av tilvalsfag. (framandspråk, fordjuping, arbeidslivsfag) Registreringsskjema som følgjer vedlagt leverast til barneskulen innan 3.april. Det kan væra lurt å venta … Les meir…

Melding til foreldra om bruk av e-post

Skulen skjerpar inn rutinane for bruk av e-post som kommunikasjonskanal mellom skule og heim. Den enkle årsaka til det er at e-post ikkje er ein sikker kommunikasjonskanal, og at meldingane kan innehelde personopplysningar om born og/eller foreldre. Foreldra må no … Les meir…