Foreldremøte

I skulen sin plan om foreldresamarbeid ligg det inne at det skal gjennomførast eit foreldremøte i februar med fokus på elevmiljøet på trinnet. Møtet skal ha ein trivselsfremjande profil og foreldrekontaktane skal delta i planlegginga av møte. Det skal og veljast nye klassekontaktar gjeldande frå neste skuleår.
Skulen har ei forventning om at minimum ein føresett deltek på foreldremøte.
Oversikt over møtetidspunkta for dei ulike klassane finn du her:

Trinn Dato Plassering Kontaktlærar Foreldrekontakt
1. trinn 11. feb. kl 1800 Lilla sone 1. trinn Monica Berntsen Malene Simonsen Kine Iren Bergsvik

Lene-Marie Molland

2. trinn 7. feb. kl 1800 Grøn sone 2. trinn Kaja Venge

Kata Strømland

Aina Tillung

Marianne Turøy

3. trinn 19. feb. kl 1800 Florshaugen 3. trinn Siri Eide

Inga Grøm Sæle

Lin-Torill Fjelde

Elisabeth Morland

4. trinn 6. feb. kl. 1800 Gul sone 4. trinn Maria Hatløy

Anette Lindquist

Isabelle Eide

Julie Helle Moen

5. trinn 14. feb. kl. 1800 Blå Sone 5. trinn Åse Urdal

Isabelle R. Ø. Eide

Nina Turøy

Katrine Last Fløisand

6. trinn 13.feb kl.1800 Møsamyra 6. trinn Yngve  Endal
Monica Fjeldstad
Karoline Juul

Kathinka S. Hansen

7. trinn 20. feb kl. 1800 Søremyra 7. trinn Olaug Lønningen

Øyvind O. Rise

Kaja Venge

Kjell Andreas Hansen

 

Comments are closed.