God sommar til elevar og føresette

Administrasjon og tilsette på Knappskog skule ynskjer alle elevar og føresette ein riktig god sommarferie.

Første skuledag etter ferien er torsdag 15. august:

  • 2-7. trinn: kl. 0840.
  • 1. trinn: kl. 0900.

Alle elevar sluttar kl 1200. Skulefritidsordninga er ope frå kl 12.

Comments are closed.