Gøy med bevegelse

«Gode vaner for god helse»

Stadig fleire born vert overvektige. Kosthald og aktivitet er nøkkelfaktorer i denne utviklinga. For mange barn kan overvekt få konsekvensar for trivsel og psykisk helse. Mange får også fysiske helseplager og har auka risiko for sjukdom.

Fjell kommune har eit tilbod til born i 1.-3. klasse med overvekt. Dette inneber førstegongs-samtale med helsesøster og fysioterapeut, aktivitetsgruppe to gonger pr veke,  og månadleg kosthaldsoppfølging hos helsesøster.

Tenkjer du at dette noko for dykk? Ta kontakt med helsesøster på skulen eller ergo- og fysioterapitenesta i Fjell kommune, tlf: 55096850

Helsesøster: Elisabeth Handal: 97101024
Hjarteleg velkomen til ein uforpliktande samtale
Med venleg helsing
Helsesøstrene & fysioterapeutane i Fjell kommune

Comments are closed.