Skuleskyss

Elevar som bur på austsida av riksvegen ved Spjeld har rett på fri skuleskyss pga farleg trafikksituasjon. Generelt gjeld dette dersom eleven ikkje går på SFO. Dersom eleven har SFO-plass, gjeld andre reglar. Velg mellom følgjande søknadskjema:

Telefonnr. til sjåfør Øyvind Oppermann: 93 04 12 12.