Trafikkopplæring

Trafikkopplæringsplan

Skulen har utarbeidd ein trafikkopplæringsplan til bruk i undervisninga.

Bruk av skulen si sykkelkrossbane

Elevar frå 5.-7. trinn kan få bruke sykkelløypa i friminutta. Skulen har laga eit sett med reglar som elevane må følgje. Foreldra må sjå til at elevane er kjende med dei før dei tek sykkelløypa i bruk.