Oppdatering korona – Foreldresamtalar utgår

Av omsyn til smittevernberedskap har vi bestemt at skulen avlyser alle foreldresamtalane frå i dag og framover.

Lærarane vil sende eit vurderingsskjema heim på Transponder samt tilby ein telefonsamtale dersom det er behov for det.

Rektor ber og foreldra halde seg orientert på heimesida til skulen samt på Øygarden kommune sine sider om situasjonen med koronasmitte.

Eg presiserar at skulen per i dag ikkje har fått melding om smitte blant elevar eller tilsette.

Rektor

Comments are closed.