Koronaavlysingar

Pga Korona blir alt av fellesarrangement og fellesmøter avlyst. Utviklingssamtalane går enn så lenge som planlagt.

I første omgang blir foreldremøtet på Fjell for 7.trinnsføresette 17.mars og dysleksiforeldremøtet 18.mars avlyst (utsett på ubestemt tid)

Favorite Informasjon om koronavirus (oppdatert)

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Informasjon om koronavirus

 

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

 

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.       https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx         

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet.      https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Det betyr i praksis at dersom ein har vore i område med spreiing og har symptom, må ein ikkje senda barna til skulen men ringa lege. Skulen følgjer informasjon frå kommuneleiinga tett og vil informera fortløpande dersom situasjonen endrar seg.

Skulen har skjerpa inn rutinar for handhygiene i tråd med tilrådde tiltak satt i verk frå folkehelseinstituttet.

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

NB: AVLYST!! — Invitasjon til føresette som har elevar som skal starta i 8. trinn på Fjell ungdomsskule hausten 2020

MØTET ER AVLYST

 

 

Tema for kvelden vert:

  • Skulen vår
  • Informasjon om tilvalsfaga
  • Informasjon om valfaga
  • Registreringsskjema med personopplysningar/val av tilvalsfag. (framandspråk, fordjuping, arbeidslivsfag)

Registreringsskjema som følgjer vedlagt leverast til barneskulen innan 3.april.

Det kan væra lurt å venta med å fylla ut skjema til etter informasjonsmøtet.

Håpar så mange som mogleg tek seg tid til å koma. Det kan vere lurt å parkere ved Sotra vidaregåande skule.

Velkomen

Mvh Fjell ungdomsskule

Melding til foreldra om bruk av e-post

Skulen skjerpar inn rutinane for bruk av e-post som kommunikasjonskanal mellom skule og heim. Den enkle årsaka til det er at e-post ikkje er ein sikker kommunikasjonskanal, og at meldingane kan innehelde personopplysningar om born og/eller foreldre.

Foreldra må no bruke Transponder i direkte kommunikasjon med skulen. Transponder har eit svært høgt tryggleiksnivå, er id-sikker og med en tofaktor autentisering for alle brukarar.

Frå no av får ikkje tilsette i skulen svara foreldra direkte på e-post, men dei kjem vise til rutinar som gjeld og sende svar med Transponder.

 Rektor

Informasjon om foreldremøte

Informasjon om foreldremøte
I skulen sin plan om foreldresamarbeid ligg det inne at det skal gjennomførast eit foreldremøte i februar med fokus på elevmiljøet på trinnet. Møtet skal ha ein trivselsfremjande profil og foreldrekontaktane skal delta i planlegginga av møte. Det skal og veljast nye foreldrekontaktar gjeldande frå neste skuleår. Kvart trinn skal ha ein FAU-representant.
Skulen har ei forventning om at minimum ein føresett deltek på foreldremøte.
Oversikt over møtetidspunkta for dei ulike klassane finn du her:
 

Trinn

Dato

Plassering

Kontaktlærar

Foreldrekontakt

1. trinn

11. feb. kl 1800

Trollstovo

Siri Eide

Monica L. Fjeldstad

Susanne N. Bjelland

June Martinson

2. trinn

 20. feb. kl1800

Saufjellsholo

Siril Vaular

Lisa Skutle

Kine Iren Bergsvik

Lene Marie Molland

3. trinn

12. feb. kl 1730

Strengjen

Kaja Venge

Tone Atterås

Aina Tillung

Marianne Turøy

4. trinn

 

Florshaugen

Inga G. Sæle

Øyvind O. Rise

Eva Trones

Elisabeth Morland

5. trinn

19. feb. kl 1800

Søremyra

Maria Hatløy

Anette Lindquist

Charlotte Østevold

Gry Aksnes

6. trinn

 17. feb. kl 1800

Ospråkja

Marianne Michaelsen

Hanne C. Linge

Siri O. Østrem

Siren Andreassen

7. trinn

5. feb kl 1800

Allrommet

Yngve Endal

Sigve Meling

Kathinka Hansen

Karoline Juuhl

  

Førskuledag 28. mai

Det blir førskuledag for nye førsteklassingar torsdag 28. mai på Knappskog skule.Møt opp saman med foreldre kl 0900 i allrommet. Der vil du få møte lærarane og dei nye klassekameratane dine. Mamma og/eller pappa vil få informasjon om skulestart medan du får gå og sjå på klasserommet du skal ha undervisning på. Der vil du og få møte fadderen din. Skuledagen vil vare til omlag kl 12.00. Du må hugse å ta med deg mat, samt klede til å vere ute i.

Velkomen til Knappskog skule!

Helsing Rektor og lærarane!