Melding til føresette vedr skulegudsteneste

I Fjell kommune er det ein tradisjon at skulane deltek på skulegudsteneste før jul. Elevane på Knappskog skal delta i Landro kyrkje torsdag 18. desember.

Føresette kan bestemme fritak for å delta, og dei som ikkje deltek vil i staden få undervisning på skulen. Føresette må i god tid før 18. desember be om fritak til kontaktlærar.

Skulefotografering

Det blir portrettfotografering til skulekatalog 19. og 20. nov. Katalogen vil bli delt ut gratis til alle elevar ved skulen. Fotograferinga blir gjennomført av firmaet FOVEA. FOVEA vil sende tilbod til alle foreldre, slik at ein kan kjøpe bilete av borna sine. Det er inga kjøpeplikt. For meir info sjå: www.fovea.no

 

12 rette på Radio Sotra

Vi er veldig stolte over Emil, Malin og Nathalie i 6. klasse, etter at dei vann 1. runde i Radio Sotra sin 12-rette-konkurranse. Vi gratulerer så mykje! Neste runde kjem etter nyttår, og vi oppmodar då elevar og foreldre til å stille som heiagjeng.

FN-dagen

På FN-dagen arrangerer Knappskog skule kvart år ein fredsmarsj. I samband med fredsmarsjen samlar elevrådet inn pengar. Pengane går til organisasjonen «Four seasons» som sørger for at fattige barn på Sri Lanka får mat, klede og skulegang. Elevrådet arrangerer også kantine på FN-dagen, og overskotet går også her til «Four Seasons». Det blei i år samla inn totalt 3748 kr.