Kartleggingsprøver for elevar på 1.-4. trinn

Melding til føresette.
Elevar på 1.-4. trinn skal i vår gjennomføre kartleggingsprøver. Kontaktlærar vil informere om tidspunkt for gjennomføring på vekeplan når det nærmar seg.
Foreldrebrosjyre med informasjon om prøvene finn de her.

Perioderapport

Melding til føresette.

Alle elevar vil få heim perioderapport fredag 28. mars. Rapporten vil bli delt ut til elevane og formidla til heimen som ranselpost. Viss de ynskjer å få perioderapporten i lukka konvolutt, må de ta kontakt med kontaktlærar.

Rektor

Førskuledag

Torsdag 28. mai er det førskuledag på Knappskog skule. Alle nye 1. klassingar er hjarteleg velkomne på skulen. Det vil bli sendt ut invitasjon ut til elevar som er registrert. Frammøte kl 0900 i allrommet. Velkommen til alle nye elevar og føresette!

Med helsing frå
Odd Erik Kjeldstad, rektor.

Finale i 12-rette

Vi gratulerer sjette klasse som gjekk vidare til finalen etter å ha slått Bjorøy i «12-rette» på Radio Sotra, torsdag 5. mars. Dei møter Landro skule i finalen, laurdag 14. mars. Vi ønskjer dei lukke til!

12 rette på Radio Sotra

Sjette klasse møter Bjorøy skule i semifinale i «12-rette» på Radio Sotra, torsdag 5. mars, kl. 17.00. Sendinga kan følgast direkte på Sartor sentertorg ved Baker Brun. Det er berre fint dersom laga har med heiagjeng, det skapar ekstra god stemning. Konkurransane blir også sendt på Radio Sotra påfølgjande laurdag og søndag.

Vinterferie

Skulen ynskjer alle elevar og foreldre ein god vinterferie. Skulefritidsordninga er som vanleg ope for dei som har tinga plass i ferien. Avdelingsleiar Irene T. Eide er fungerande rektor i veke 9. Ho er tilgjengeleg på tlf 932 29 124. Kontoret er stengt.