Skulemosjonsløp til inntekt for barnekreftforeninga

Fredag 12. april skal skulen arrangere mosjonsløp til inntekt for barnekreftforeninga. Det er Team Rynkeby som står for skulemosjonsløpet der heile inntekta går til barnekreftforeninga i Norge.
Vi ynskjer at arrangementet skal motivera elevane til å vere aktive i eit fellesskap som gjer ein innsats for barn som lever med vanskelege sjukdommar.

I forkant av løpet organiserar skulen ei rundløype som elevane skal springe X antal gongar i løpet av ei gitt tid.Så vert dei sponsa med eit beløp for kvar runde. Det kan vere 1 kr. pr runde, eventuelt 5. kr eller 10 kr. pr runde.
Det vanlege er at elevane vert sponsa av foreldre, besteforeldre eller eventuelt andre som har lyst til å bidra. Det er viktig å presisera at ingen elevar eller føresette skal bli pålagt til å samle inn noko som helst. Det viktigaste er at elevane opplever arrangementet meiningsfullt, og tykkjer det er gøy å delta.

Om kort tid vil elevane få med seg heim eit sponsorskjema som foreldra skal fylle ut før løpet. Klikk her for å sjå sponsorskjema.
Les meir…

Skulemosjonsløp til inntekt for barnekreftforeninga.

Fredag 12. april skal skulen arrangere mosjonsløp til inntekt for barnekreftforeninga.

Det er Team Rynkeby som står for skulemosjonsløpet der heile inntekta går til barnekreftforeninga i Norge.

Vi ynskjer at arrangementet skal motivera elevane til å vere aktive i eit fellesskap som gjer ein innsats for barn som lever med vanskelege sjukdommar.

 

I forkant av løpet organiserar skulen ei rundløype som elevane skal springe X antal gongar i løpet av ei gitt tid.

Så vert dei sponsa med eit beløp for kvar runde. Det kan vere 1 kr. pr runde, eventuelt 5. kr eller 10 kr. pr runde.

Det vanlege er at elevane vert sponsa av foreldre, besteforeldre eller eventuelt andre som har lyst til å bidra.

Det er viktig å presisera at ingen elevar eller føresette skal bli pålagt til å samle inn noko som helst.

Det viktigaste er at elevane opplever arrangementet meiningsfullt, og tykkjer det er gøy å delta.

 

Om kort tid vil elevane få med seg heim eit sponsorskjema som foreldra skal fylle ut før løpet.

Her ser du korleis sponsorskjemaet ser ut.

Etter løpet vil alle elevane få eit diplom for aktiv deltaking og vi ynskjer vidare at elevane skal få kvar sin bolle som er bakt av foreldra.

Vi håpar då at foreldrekontaktane på kvart trinn vil stille med min. ein bolle til kvar elev levert skulen om morgonen 12. april.

Organisering av dette vil bli følgt opp av kontaktlærarane på trinnet.

 

Skulen håpar foreldra vil bidra til å gjere dette til eit flott arrangement, så oppfordrar vi alle til å stille som heiagjeng langs med løypa mellom kl. 0900 og 1200 fredag 12. april på Knappskog skule.

 

Vel møtt!

 

Med helsing

 

Odd Erik Kjeldstad

rektor

 

De kan lesa meir om team Rynkeby og Barnekreftforeninga her:

https://www.team-rynkeby.no/skoleloepet.aspx

https://www.barnekreftforeningen.no/

https://www.barnekreftforeningen.no/nyhetsrom/aktuelt/sykkelturen-til/

Utviklingssamtalar

I veke 12 og veke 13 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar.
Utviklingsamtalen er heimla i vurderingsforskrifta i opplæringslova og er ein obligatorisk samtale mellom skule og heim om utviklinga til eleven på skulen.
Kontaktlærar vil i samtalen seie litt om eleven sin ståstad, og kva som skal til for at eleven skal utvikle seg vidare i dei grunnleggjande ferdigheitene samt i faga på skulen. Kontaktlærar vil og formidla ei vurdering om korleis eleven fungerer sosialt i samspelet med dei andre elevane på skulen.
Skulen vil sende ei formell innkalling til foreldra om tidspunkt for samtalen. Rektor.

Foreldremøte

I skulen sin plan om foreldresamarbeid ligg det inne at det skal gjennomførast eit foreldremøte i februar med fokus på elevmiljøet på trinnet. Møtet skal ha ein trivselsfremjande profil og foreldrekontaktane skal delta i planlegginga av møte. Det skal og veljast nye klassekontaktar gjeldande frå neste skuleår.
Skulen har ei forventning om at minimum ein føresett deltek på foreldremøte.
Oversikt over møtetidspunkta for dei ulike klassane finn du her:

Trinn Dato Plassering Kontaktlærar Foreldrekontakt
1. trinn 11. feb. kl 1800 Lilla sone 1. trinn Monica Berntsen Malene Simonsen Kine Iren Bergsvik

Lene-Marie Molland

2. trinn 7. feb. kl 1800 Grøn sone 2. trinn Kaja Venge

Kata Strømland

Aina Tillung

Marianne Turøy

3. trinn 19. feb. kl 1800 Florshaugen 3. trinn Siri Eide

Inga Grøm Sæle

Lin-Torill Fjelde

Elisabeth Morland

4. trinn 6. feb. kl. 1800 Gul sone 4. trinn Maria Hatløy

Anette Lindquist

Isabelle Eide

Julie Helle Moen

5. trinn 14. feb. kl. 1800 Blå Sone 5. trinn Åse Urdal

Isabelle R. Ø. Eide

Nina Turøy

Katrine Last Fløisand

6. trinn 13.feb kl.1800 Møsamyra 6. trinn Yngve  Endal
Monica Fjeldstad
Karoline Juul

Kathinka S. Hansen

7. trinn 20. feb kl. 1800 Søremyra 7. trinn Olaug Lønningen

Øyvind O. Rise

Kaja Venge

Kjell Andreas Hansen

 

Innskriving skuleåret 2019/2020

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år (jmf. Opplæringslova §2-1), og Knappskog skule ber føresette med barn som skal gå på skulen om å registrere barnet som elev på skulen frå neste skuleår.
Innskriving av barnet kan de gjera her.–> www.fjell.kommune\innskriving

Dei nye førsteklassingane vil seinare i vår få tilbod om å kome til skulen på førskuledag torsdag 23. mai, og skulen vil sende meir informasjon om dette når det nærmar seg. Føresette vil i samband med førskuledagen bli samla for å få informasjon om skulen og det å bli elev på Knappskog skule.

Generell informasjon om skulen finn de på denne nettstaden, og ta gjerne kontakt viss de er spesielle tilhøve de som foreldre ynskjer å få rettleiing om.

Velkomen til Knappskog skule!
Mvh
Odd Erik Kjeldstad
Rektor

Lus

Gjennom skuleåret har det vore særskilt mange tilfelle av lus på skulen. Det ser ut som at lusa smitter tilfeldig litt rundt om i klassane, og i år opplever vi at det er vanskeleg å bli kvitt dei. No gjer skulen særskilte tiltak i klassane og vi har eit spesielt fokus på garderobesituasjonen. Vidare vil vi forsøke å begrensa organisert leik som kan føre til auka risiko for smitte.

Slike tiltak på gruppenivå kan skulen gjere, men det aller viktigaste er at foreldra følgjer aktivt opp med grundig lusesjekk av elevane. Det bør gjerast til nokolunde same tid, og difor ber vi foreldra sjekka barna sine i dag og eventuelt starte opp med lusebehandling med ein gong. Informasjon om behandlinga finn de nedanfor

12 rette hjå Radio Sotra

Neste runde i 12-rette konkurransen til Radio Sotra blir torsdag 24. januar. Kl. 17.30 er det møte mellom: Telavåg, Skålevik og Knappskog. Laga møter på Sartor sentertorg ved Baker Brun, og må møte opp ca eit kvarter før dei skal i aksjon. Vi kryssar fingrane og ønskjer lykke til!

God jul

Siste skuledag fredag 21. desember sluttar alle elevar kl. 12.00. Skulefritidsordninga er ope som normalt.

Skulen ynskjer foreldre og elevar ei riktig god og fredfull julehelg, og takkar for året som snart er omme!

Vel møtt igjen til første skuledag etter ferien som er torsdag 3. januar!
Mvh
Odd Erik Kjeldstad
Rektor

Prisregulering SFO

Prisregulering for SFO blir gjort gjeldande frå og med 01.01.2019. Dei nye prisane vart vedteke i kommunestyret 13.12.2018. Oversikt over dei nye prisane finn du her.