Prisregulering SFO

Prisregulering for SFO blir gjort gjeldande frå og med 01.01.2019. Dei nye prisane vart vedteke i kommunestyret 13.12.2018. Oversikt over dei nye prisane finn du her.

Skipingsmøte FAU

Det vert med dette innkalt til møte i høve skiping av foreininga
FAU ved Knappskog skule. Møtet vil finne stad i klasserommet ved biblioteket på skulen, torsdag 20. des. 2018 kl. 19.00.
Styret i FAU, har utarbeidd forslag til nye vedtekter. Styret ber om at merknader og endringsforslag, vert sendt til styret innan tysdag 18. des. 2018. For meir info, klikk her.

Nye tlf.nr på SFO frå 1. januar

SFO blir ofte oppringt på ettermiddagstid, og ein har derfor fått ein mobiltlf. på kvar base.
Base 3 (3. og 4. klasse): 48047636
Base 2 (2. klasse): 48006651
Base 1 (1. klasse): har framleis det gamle tlf.nr. 97199488
Ver snill og lagre dei nye tlf.nr. dersom du har barn i 2., 3. eller 4. klasse.

Straumutkopling på Knappskog skule

Ved ein internkontroll blei det nyleg oppdaga feil ved ein hovudsikring på skulen. BKK blei varsla, og dei avgjorde at feilen måtte rettast umiddelbart. Vi fekk i formiddag opplyst at ein komponent måtte skiftast og at dette kunne ta 4-5 timar. Vi valde då å sende SMS til alle foreldre om at skulen ville miste all straum frå kl. 12.00, og at det ville vere gunstig at borna blei henta tidleg – dersom dette var mogeleg.

Undervegs i feilrettinga oppdaga BKK at problemet kanskje kunne løysast på ein annan måte. Etter ca 1 time kopla dei straumen på igjen, men det var usikkert om dette kunne bli ei permanent løysing. Sidan situasjonen ikkje var avklart, fann vi det riktig å ikkje sende ut ei kontra-melding på SMS.

Mission moon, first Lego League jr.

3.trinn- Knappskog skule har deltatt i FIRST LEGO LEAGUE jr, eit forskings- og teknologiprosjekt som introduserer barn i alderen 6-9 år til ei spanande verd av vitskap og teknologi. Årets oppgåve var Mission Moon: Korleis vil det vere å leve og bo på månen? Les meir…

12-rette på Radio Sotra

Førstkomande torsdag er det innleiande rundar i 12-rette konkurransen på Radio Sotra. Konkurransen er for 6. klasse, og kl. 18.30 skal Knappskog skule møte Skogsvåg skule frå Sund og Rong skule frå Øygarden. Dei 3 elevane som skal delta møter kl. 18.15.

Laga møter på Sartor sentertorg ved Baker Brun. Laga må møte opp ca eit kvarter før dei skal i aksjon. Laga som vinn sine omgangar, går direkte til kvartfinale utpå nyåret. Nr. 2 laga må ut i ein ny omgang etter nyttår mot andre nr. 2 lag, medan laga som får minst poeng blir slått ut av konkurransen.
Radio Sotra vil gjerne at laga har med heiagjeng, då det skapar ekstra god stemning.

Konkurransane blir direktesendt på Radio Sotra som vanlig, med reprise påfølgjande laurdag og søndag. Radio Sotra vil gjere det dei kan for at dette blir ei positiv oppleving for elevane som deltek. Vi ønskjer lukke til!

Viktig informasjon om dei to neste vekene

«Torsdag 8. november vil skuledagen slutte kl 1200 for alle elevar. Skulefritidsordninga vil gå som normalt.
Fredag 9. november og måndag 12. november er planleggingsdagar på Knappskog skule. Skule og SFO er desse dagane stengt. Skulen viser til SU-møte 22. februar der det vart vedteke ei lokal endring i skuleruta for Knappskog skule.»