Foreldremøter hausten 2018

«Foreldremøte oppstart 2018»

Foreldremøte 1.-3. trinn.
* Tysdag 28. august kl 18.00 i allrommet.

Foreldremøte 4.-7. trinn.
* Onsdag 29. august kl 18.00 i allrommet.

På møte vil det først bli ein del fellesinformasjon frå administrasjonen. Etter fellesmøte blir det eit foreldremøte med kontaktlærarane på trinnet. Det er forventningar frå skulen at minimum ein av dei føresette deltek på møtet.

Vel møtt!
Rektor Odd Erik Kjeldstad

Velkomen til skulestart!

Vi på skulen ynskjer elevar velkomen tilbake på skulen torsdag 16. august. Spesielt velkomen til nye førsteklassingar 🙂

Frammøte:

  • 2.-7. trinn: kl. 08.40.
  • 1. trinn: kl. 09.00.

Elevane sluttar kl. 12.00, og då startar skulefritidsordninga.

Vel møtt!

Leksehjelp hausten 2018

Det er klart for ny påmelding til leksehjelp for Hausten2018 (for elevar på 2.-4. trinn 18/19). Påmelding sendast direkte til leiar i skulefritidsordninga på følgjande e-postadresse: irene.ormevik@fjell.kommune.no
Elevar som allereie går på leksehjelp treng ikkje å sende påmelding på nytt.

Frist: 15. juni.

Merk at fristen er absolutt og at elevar som vert meldt på for seint ikkje kan rekna med å få plass på gruppene. Bemanninga vert organisert ut frå elevliste pr. 15. juni 2018.

Avslutning av Erasmus-prosjektet PEACE-E i Rouen i Frankrike

Representantar for Knappskog skule er denne veka saman med Anne Swensson frå skulesjefen i Rouen i Frankrike for å delta på avslutninga av Erasmus pluss prosjektet PEACE-E.

Knappskog skule har vore partnarskule i prosjektet, og har det siste året vore vertskap for to franske delegasjonar som har delteke i prosjektet. PEACE-E prosjektet har vore eit praktisk akademisk EU-prosjekt med fokus på å kunne dele erfaring innanfor dei ulike land sin kultur for læring av språk. Dei franske delegasjonane har særleg hatt interesse for korleis skulen kan bli meir innovativ og framtidsretta når det gjeld språkinnlæring, og fleire lærarar på Knappskog har vore med og delt erfaringar om korleis skulen arbeidar med ny læringsteknologi i språkopplæringa.

Samstundes har vi som partnarskule hatt gleda av å få høyre ulike erfaringar frå lærare og skulefolk frå fleire land om deira kultur for læring og utdanning generelt, noko som har vore særs nyttig og spennande for delegasjonen frå Fjell. Les meir…

Skulefri fredag 11. mai

Dei fleste skular i Fjell har vanleg skuledag førstkomande fredag, men ikkje Knappskog skule. I fjor haust gjorde SU ei lokal endring i skuleruta. Det tyder altså at Knappskog skule og SFO er stengt fredag 11. mai.