Skjema

Skjema for innskriving til skuleåret 2019-2020.

Info og påmelding til leksehjelp.

Diverse skjema i samband med skulestart/ skuleskyss.

  • Vel «Planar» i hovudmenyen. Trykk på fana «Skuleskyss» for å få tilgang til rett skjema.

Skjema for bestilling av skulemjølk.