Klasse 2B

I klassen vår er vi 17 gutar og 10 jenter. Klassestyrarane våre heiter Ingrun og Hermund.