Dagsplan/ timeplan

Skuleåret

Det ringjer inn til første time kl. 08.40. Elevar som kjem før dette, ventar ute. Dei elevane som går på morgon-SFO skal vere ute frå kl. 08.20.

1.–2. klasse har 24 skuletimar og sluttar:

  • Måndag og fredag kl. 12.00
  • Tysdag og torsdag kl. 13.15
  • Onsdag kl. 14.00

3.-4. klasse har 26 skuletimar og sluttar:

  • Fredag kl. 12.00
  • Tysdag og torsdag kl. 13.15
  • Måndag og onsdag kl. 14.00.

5. – 6. har 28 skuletimar og sluttar:

  • Måndag, onsdag og torsdag kl. 14.00.
  • Tysdag og fredag kl. 13.15.

7. klasse har 29 skuletimar og sluttar:

  • Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl. 14.00.
  • Tysdag kl. 13.15.

Friminutt: kl. 10.10-10.30 og kl. 12.00-12.30. Alle elevar skal vere ute i friminutta dersom særavtalar ikkje ligg føre.