Plangruppe

Medlemmer skuleåret 2017/2018

Rektor Odd Erik Kjeldstad

Inspektør Irene T. Eide

Teamleiar småtrinn Monica Berntsen

Teamleiar mellomtrinn/ ressursperson læringsleiing: Benedicte Stensli Algrøy

Ressursperson læringsleiing: Monica Fjeldstad

DiggLæring-koordinator: Ingvild Vikingsen Skogestad

Fungerande tillitsvalt: Åse Urdal