Plangruppe

Medlemmer skuleåret 2018/2019

Rektor Odd Erik Kjeldstad

Inspektør Ingvild V. Skogestad

Teamleiar småtrinn Monica Berntsen

Teamleiar mellomtrinn/ ressursperson læringsleiing: Monica Fjeldstad

DiggLæring-koordinator: Ingvild V. Skogestad

Tillitsvalt: Åse Urdal