Gangstøgarden ressurssenter

Skulen nyttar seg av kompetanse frå Gangstøgarden ressurssenter.

Rettleiarteamet

Jorunn Tyldum
Guttorm Helgøy

Alternativt opplæringstilbod med fokus på idrett

Kjell Rune Pedersen