Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Skulen sin kontaktperson på PPT

Hedvik Fosse, psykolog

PPT sine arbeidsoppgåver:

Utgreiing av vanskar
Rettleiing i barnehage og skule
Sakkunnige vurderingar
Tilviser til BUP/HABU/andre
Deltek i ansvarsgrupper
Prosjektarbeid

Meir informasjon om PPT finn ein på Fjell kommune sin nettstad. Sjå her.