Skulehelsetenesta

Helsesøster

Irene Treidene
Epost: irene.treidene@oygarden.kommune.no
Telefon: 55 09 75 69
Mobiltlf: 480 38 613

Helsesøster er på skulen måndag og fredag.

Helsesøster set vaksine i tråd med vaksinasjonsprogrammet, deltek på tverrfaglege møter og miljøretta inspeksjon og har pubertetsundervisning. Ho har og samtalar med born og foreldre i høve ulike problemstillingar.

Her er Plan for skulehelsetenesta Knappskog skule hausten 2019

Skulelege

Anette Pukerud.

Skulelegen har ikkje fast kontortid på skulen. Ho har undervisning i 7. klasse knytt til pubertet, samt alkohol, tobakk og narkotika (ANT). Ho deltek òg på tverrfaglege møter.

Meir informasjon om skulehelsetenesta finn ein på Øygarden kommune sin nettstad. Sjå her.