Spes.ped.team

Grethe Bildøy (koordinator)
Eirin Tveito

Arbeidsoppgåver

Kartlegging i høve fagvanskar, sosiale vanskar og åtferdsvanskar
Kartlegging av klassemiljø
Kontakt med PPT, BUP og andre eksterne samarbeidspartnarar
Rettleiing både på elevnivå og klassenivå
Organisering og koordinering av det spesialpedagogiske tilbodet på skulen