Skulerute

Skulerute 2019-2020

Skulerute for Knappskog skule 2019-2020

Skulerute 2018-2019

Skulerute for Knappskog skule 2018-2019 (PDF)

OBS: Samarbeidsutvalet på Knappskog skule har gjort vedtak om ei lokal endring i skuleruta for skuleåret 2018-2019. Planleggingsdagen 01.02.2019 er flytta til 12.11.2018. Det betyr i praksis at 12. november 2018 blir elevfri, og at 1. februar 2019 blir vanleg skuledag. Vedtaket blei gjort i samarbeidsutvalet 22. februar 2018.

Merk at dette er ei lokal endring for Knappskog skule som ikkje er gjeldande for andre skular.

Skulerute 2017-2018

Skulerute for Knappskog skule 2017-2018 (PDF)

OBS: Samarbeidsutvalet ved Knappskog skule har gjort vedtak om å endre skuleruta for skuleåret 2017-2018. Endringa er som følgjer: Elevfri dag 2. februar blir flytta til 11. mai. Det betyr at 2. februar 2018 blir ordinær skuledag, medan 11. mai 2018 blir ein elevfri dag.

Merk at dette er ei lokal endring for Knappskog skule som ikkje er gjeldande for andre skular.

Arkiv

Skulerute for Fjell kommune 2016 – 2017