Skulestart 5. – 7.trinn i veke 20

Skulen opnar for 5. -7.trinn i veke 20. Meir informasjon om oppstart vil kome i løpet av fredag 8.mai.

Grunna smitterisiko vil enkelte born framleis måtte vera heime og vil då få tilbod om fjernundervisning. Nedanfor finn du ei lenkje til eigenerklæringsskjema der ein kan gje informasjon om at barnet, føresette eller andre i same husstand er i risikogruppa og vil ha behov for fjernundervisning. Meir informasjon om fjernundervisning og heimeundervisning finn du også i lenka under

Eigenerklæring for fjernundervisning eller heimeundervisning

Comments are closed.