Søkja, endra eller seia opp SFO-plass

Skulefritidsordninga (SFO) er eit pedagogisk tilbod før og etter skuletid for elevar frå 1. til 4. klasse og for elevar med spesielle behov frå 1. til 7. klasse.

Søknadsfristen for hovudinntak er 15. april, men du kan søkja om plass for barnet ditt året rundt.

Søkja, endra eller seia opp SFO-plass

Comments are closed.