Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Øygarden kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Treng du nokon andre å snakke med?

Her har vi samlet noen kvalitetssikrede, gode hjelpeinstanser som du kan ringe til eller chatte med.
Alarmtelefonen: 116 111
Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Å ringe dit er gratis. Les mer om Alarmsentralen for barn og unge her:
www.116111.no
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud. Foreldresupport: 116123 (tast 2)
www.hjelpetelefonen.no
Kirkens SOS: 22 40 00 40
En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen
www.kirkens-sos.no
Tjenester for barn og unge
Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.
Legevakten: 116 117
Barnevernet: 55 09 71 40 måndag-fredag kl 08.00-15.30 og 974 00 734 ettermiddag, kveld og helg

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene:
www.korspahalsen.no ,
Mental Helses www.sidetmedord.no ,
Kirkens SOS www.kirkens-sos.no eller
Blå Kors sin tjeneste www.snakkompsyken.no

Helsing frå skulehelsetenesta

Hei!
Vi i skolehelsetjenesten ønsker å gi elevene som trenger det et tilbud selv om skolene er stengt nå. Er det noe du tenker på som du trenger å snakke med oss om? Er du engstelig, føler deg deprimert eller nedfor? Har du bekymringer omkring helsen din? Opplever du noe som føles vondt? Er du bekymret for barnet ditt?
Du kan fortsatt få kontakt med oss. Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf: 56 12 20 30. Ungdom kan sende sms til 905 81 273 med teksten «treng time», så ringer vi tilbake og lager en avtale.

Kjære alle foreldre og føresette

Eg skriv til dykk i tider som er uverkelege for oss alle. Skuleplassen og klasseromma er heilt tomme, undervisninga er flytta heim til dykk. Det er få tilsette på skulen,- lærarar og assistentar sit heime kvar for seg og jobbar med opplegg og elevane. Vi har små og store møte på Hangouts,- då får vi sjå kvarandre og vere litt saman. Det er godt å høyre at elevane saknar skulen, og eg kan seie at vi saknar elevane! Det er flott at opplegga som lærarane lagar til elevane, fungerer. Vi ser at de foreldre legg ned ein stor innsats for å gjere dagane gode der heime. Dersom de har spørsmål av ulik art, er det velkomne til å ta kontakt. Eg veit at lærarane er svært opptekne med undervisninga gjennom dagen,- men dei prøvar å svare dykk så godt dei kan i løpet av kjernetida, mellom kl 9 og 14.00.
Eg håpar at de har det godt der heime, og at de klarer å finne balansen mellom skule, heimekontor, tilsyn med eigne små barn og daglege aktivitetar. Det er lett å kjenne seg einsam i desse tider når skule og fellesskap med venner er så avgrensa. Vi kan ikkje seie det ofte nok, vi må ta ekstra vare på kvarandre,- gjere kjekke ting saman,- og vere våkne for om andre treng ei ekstra oppmuntring frå oss. Takk for innsatsen så langt, for velvilje, raushet og positivt pågangsmot til å gjere dagane så gode som mogeleg. Vi kjenner på at vi alle er med på same dugnad, å hindre spreiing av corona-viruset.
Med vennleg helsing frå rektor Karin

Fritak sfo-betaling

Leiinga i Øygarden kommune har avgjort at føresette ikkje skal betala for SFO og kommunal barnehageplass når desse tilboda er stengde. Det same gjeld andre kommunale tenester som ikkje er leverte i den situasjonen vi er i no.
Les oppdaterte nyhende i Øygarden kommune her.

Tilsyn i perioden med stenging

Eg ber om tilbakemelding om behov for tilsyn av born som har begge føresette i samfunnskritiske funksjonar.
Dette er definert som samfunnskritiske funksjonar:
Styring og kriseleiing
Forsvar
Lov og orden
Helse og omsorg
Redningsteneste
IKT-tryggleik i sivil sektor
Natur og miljø
Forsyningssikkerhet
Vatn og avløp
Finansielle tenester
Kraftforsyning
Elektroniske kommunikasjonstenester
Transport
Satelittbaserte tenester
Apotek

Eg ber om å få melding på e-post:
karin.haugen@oygarden.kommune.no
,
så snart som mogeleg, og innan fredag 13.03.kl 15.00.
Denne infoen treng eg:
Eleven/elevane sitt namn og klasse
Samfunnskritisk funksjon
Informasjon om behovet/ omfang for tilsyn
mvh rektor Karin