Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

God sommarferie til alle

Vi ynskjer alle ein riktig god sommarferie, og takkar for samarbeidet dette skuleåret. Fyrste skuledag til hausten er torsdag 16.august. Melding om oppstart kjem på heimesida i byrjinga av august.

Neste års klasseteam

1.klasse: Camilla Algrim, Ragnhild Bjelland, Madeleine Olsen/ Linda Vanek.
Assistent: Eli Norebø/ Ida Hovland
2.klasse: Hilde Baldersheim, Anne Lunde Hansen, Ruth Tangen.
Assistent: Ida Hovland/ Eli Norebø, Anne Lise Hjartåker/ Agnieszka Pruszak
3.klasse: Kari Anne Lie Mjanger, Toril Lie, Ragnhild Mjelstad, Maria Wergeland.
Assistent: Rebekka Nyborg/ Anne Lise Hjartåker
4.klasse: Anne Haugro, Jenny Hufthammer, Liv Storheim, Rita Lie Nese. Assistent: Silje Marie Guleng Lie
5.klasse: Kristina O Sangolt, Anne Thorsen, Linda Fjell.
Assistent: Anja Petterson, Linda Ebbesvik
6.klasse: Maria Turøy, Terje Onstad, Bjørn Klett.
Assistent: Gunn Oline Langeland/ Rebekka Nyborg/ Anne Chat Langeland
7.klasse: Bente Sandvik, Øyvind Hompland, Renate Edvartsen.
Assistent: Gunn Oline Langeland

Gjengløymde klede

Vi oppfordrar alle foreldre om å sjekke elevane sine garderober og tøme dei for ekstra klede.
I veka etter at skulen er slutt, frå 25.-28.juni kan de sjekke vestibylen ved gymsalen for gjengløymde klede.
Som vanleg vil det som vert liggande igjen etter 28.06.18, bli sendt til Fretex.

Siste skuledag torsdag 21.06.18

Elevane møter til vanleg tid.
Vi skal ha felles-samling i gymsalen kl 9.00 med markering av at 7.klasse skal over til ungdomsskulen.
Elevane kan ha med seg kjeks og saft til klassevis avslutning.
Alle elevane er ferdige på skulen kl 11.10, og bussane går heim kl 11.20.
SFO er ope som vanleg før og etter skuletid fram til kl 16.30.

Fellesaktivitetar for elevane fram mot ferien

Skuleåret nærmar seg slutten, og vi har planlagt nokre fellesaktivitetar for elevane.
Måndag 11.06.18:
1.-4.klasse reiser til Hordamuseet
5.-7.klasse går fjelltur til Fjell festning og Pyttane
Sjå eigne skriv som er delte ut til elevane.
Tysdag 12.06.18:
Kolltveitleikane for SFO-elevane.
Tysdag 19.06.18:
Kanonballturnering, 5.-7.klasse.

Fiskefangst for 3b

3b har også fått fisk i Haljesvatnet,- 21 fine ørretar.
Dermed vart det nysteikt fisk på grillen.
Ein strålande dag med god stemning.