Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Øygarden kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Mail til skulen

«Fellesmailen» vår kolltveit.skule@oygarden.kommune.no er ikkje aktiv for tida.
Dersom de har trong for å sende mail til skulen, ber vi om at det sender det til rita.vorland@oygarden.kommune.no
eller direkte til den som de trur skal skal ha denne mailen.
På førehand takk,- vi håpar at mailen vert aktiv igjen så snart som mogeleg.

Felles foreldremøte og klasseforeldremøte for alle klassene ved Kolltveit skule

Tysdag 28.januar 2020, kl 18.00 vert foreldremøte for 5., 6. og 7.klasse.
Torsdag 6.februar 2020, kl 18.00 vert det foreldremøte for 1., 2., 3. og 4.klasse.
Begge møta vil starte med ei fellessamling i gymsalen med temaet:
Læringsmiljø, sosial kompetanse og digitale plattformar som barna våre nyttar.
Vi vil å få større kunnskap om desse emna, og etter fellesøkta vil vi ha samlingar i klasseromma.
Her vil føresette og skulen snakke saman om korleis vi vil ha det i klassane våre på Kolltveit skule.
Vi ynskjer at minst ein av dei føresette til kvar elev møter.
For å vite kor mange som kjem, vil vi at de sender ein mail til kontaktlærar om at de kjem.
Svar innan måndag 27.01.20.
Det vert enkel servering
Vi gler oss til dette, og håpar på positivt og godt engasjement.

Meistringskurs for barn i 5.-7.klasse

«Å vere engsteleg er svært vanleg blant barn og ungdom.
Nokre engstar seg for å vere vekke frå foreldre, for sjukdom eller for nye ukjente situasjonar.
Andre kan engste seg for hundar, edderkoppar, sosiale situasjonar eller situasjonar der dei skal prestere noko.
»
Les meir her: Mestringskurs Info. Vinter 2020

Påmeldinga vert «første mann til mølla».

Meistringskurs for barn i 5.-7.klasse

«Å vere engsteleg er svært vanleg blant barn og ungdom.
Nokre engstar seg for å vere vekke frå foreldre, for sjukdom eller for nye ukjente situasjonar.
Andre kan engste seg for hundar, edderkoppar, sosiale situasjonar eller situasjonar der dei skal prestere noko.
»
Les meir her: Mestringskurs Info. Haust 2019

OBS! Drop in foreldre/lærar kurset er ikke 24.10, men 7.11 på biblioteket kl 19.