Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Skidag for mellomtrinnet

Vi har veldig lyst til å få til ein skidag for mellomtrinnet. I fjor var vi på Totland, og der var det fint å vere både for dei som hadde turski og dei som skulle ake. Sist veke var det brukbare forhold i løypene, men det var for lite snø til aking. No er det meldt snø og stabil temperatur på Totland i neste veke. Derfor satsar vi på å reise torsdag 31.januar. Meir info kjem.

Siste skuledag

Fredag 21.12.18 skal vi ha tradisjonell juleavslutning for alle elevane i gymsalen kl 9.00.
Det er alltid 4. klasse som markerer at det er solsnu og jul, og at det er siste dagen i 2018 vi er saman på skulen.
Elevane er ferdige på skulen kl 11.10.
Det går to bussar frå skulen kl 11.20.
Begge køyrer til Liaskjeret, og den eine køyrer tilbake over Bildøy.
Det betyr at elevane på 1.-4.trinn som tek bussen heim til Bildøy etter skuletid, får seg ein omveg om Liaskjeret.
Dei vil dermed vere heime litt seinare enn vanleg.
SFO er ope som vanleg til 16.30.

God jul til alle heimane

No går dagane raskt mot solsnu og juleferie.
Vi er heilt klart i julestemning på skulen.
Det blir godt for alle å kjenne at juleroa kjem.
Vi takkar alle heimane for alle møtepunkt vi har hatt i 2018,
takk for godt samarbeid om små og større saker.
Vi ynskjer dykk alle ei riktig god jul,
og vel møtt 3.januar 2019.

Om romsituasjonen neste år og åra framover

Dette er status i saka som har vore dekka i lokalpressa, om romsituasjonen vår.
Slik det ser ut, vil vi klare å huse alle klassane på Kolltveit skule også neste år.
Dei tilsette på skulen har levert eit forslag til korleis romsituasjonen kan løysast, både på kort sikt og på lengre sikt.
Saman med FAU-leiar var vi i møte med skulesjefen, og romsaka er sendt over til eigedomsavdelinga.
Det vil bli gjort ein del mindre endringar i klasserom/ grupperom i sommarferien, slik at det står klart til skulestart hausten 2019.
I løpet av 2019 skal det leggast fram ei sak om ei større utbygging.
Den omhandlar 2 nye klasserom og ny personalavdeling. Dette vil vere ei sak som krev politisk handsaming.
Elevtalsprognosen i år 2035 er 455 elevar i Kolltveit krins.
Innan den tid står det truleg klart eit nytt barneskulesenter på Bildøy.