Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 243 elevar og 43 tilsette. Rektor er Tore Aase Brekke. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Korleis vil vi ha det på Kolltveit skule?

Torsdag 16.03.17 fikk 7. trinn besøk av sjølvaste Guttorm Helgøy.

7. trinn var på leirskule då Bruk Hue var på besøk til alle 6. og 7. klassingar i Fjell. Bodskapen då og bodskapen her, var korleis vi skal oppføre oss med kvarandre. På Kolltveit skule skal vi ikkje ha mobbing. Guttorm tok opp problematikken rundt mobbing og digital mobbing. Dette er eit svært viktig tema for alle, i alle aldre.

Takk til Guttorm!

Mvh oss på Kolltveit!

 

Mobilbruk og søvn!

Dei fleste er einige i at det er viktig å tenkje seg om.Bilderesultat for mobil søvn

Det er viktig å vere medviten om kva følgje det får at vi er så mykje på mobilen som vi er. Særleg når bruken får konsekvensar for søvnen. Her er ein artikkel som alle bør lese.

God natt Snapchat!

Mvh Rektor Tore

 

 

Skeisedag for mellomtrinnet!

Torsdag 23.02.17 vert det skeisedag på Iskanten for 5., 6. og 7. klasse!

Sjå skriv om skeisedagen her!Bilderesultat for iceskate school cartoon

På grunn av dårlege snøforhold i Furedalen, går skidagen ut.

Helsing oss på mellomtrinnet!

Saman mot mobbing!

Saman mot mobbing. Ein konferanse i regi av Trygg i Fjell. Onsdag 15.02.17 hadde fleire tusen 6. – 10. klassingar og over 1500 vaksne fått lære meir om digital mobbing. Godt å sjå at så mange prioriterte å få med seg dette.

Eit svært vellykka arrangement.  Her var det svært mykje å lære for både små og store. Alle som var på plass fekk fleire gode tips og råd for korleis ein kan verte klokare i forhold til bruken av nettet. Alle burde ha vore her og fått med seg dette.

Her er nokre gode sider som er til stor hjelp

Bruk Hue – Barnevakten – Kors på halsen – Ung.no

Råd frå Marco Elsafadi: Set av nokre minutt kvar dag til å snakke med barnet ditt. (Du kan byrje med 3 minutt) Lag rutiner der ein deler frå dagen sin. SkuletidNettidFritid. Kven er du med? Kven har du hjelpt? La barna verte vant med å setje ord på kva dei opplever i kvardagen.

mvh. rektor Tore

Frisk som ein fisk!

Det er svært kjipt å verte sjuk, det er alle einige i. På ein skule der vi ofte er tett saman er det svært lett å smitte kvarandre. Her er det viktig at vi tek omsyn til kvarandre. Både vi på skulen og de der heime må fokusere på dette.

Skal eg halde barnet mitt heime frå skulen eller ikkje? Bilderesultat for sunn og friskDet kan av og til vere vanskeleg å vite kva som er rett.

Norsk Helseinformatikk har ei god heimeside om dette.  

Mvh rektor Tore

Saman mot mobbing!

Onsdag 15.02. arrangerar Trygg i Fjell eit stort arrengement i Sotra Arena. Saman mot mobbing!

Del 1: Alle elevar i 6. – 10. klasse er inviterte i undervisningstida. (Uheldigvis så er vårt 7. trinn på leirskule den aktuelle veka. God tur til dei!!)Bilderesultat for bruk hue

Del 2: Foreldrearrengement på kvelden (18-20)

Innhaldet vil vere BRUK HUE-kampanjen og Kjartan frå Kjetil & Kjartan.

Her finn du eit informasjonsskriv om arrengementet.

Mvh rektor Tore

Buss og tryggleik!

Vi er svært glad i alle som går på Kolltveit skule. Vi er derfor også svært opptatt av å skape så trygge forhold som mogleg til alle. I den samanhengen vil vi no fokusere på tryggleiken rundt all busstransport i skulen sin regi. Her på skulen vil alle klasser ha samtalar om dette emnet. Det er også svært viktig at alle foreldra også tek denne samtalen. Vi må skape dei gode haldningane tideleg, og då må me spele på lag.Bilderesultat for kræsjer du uten belte

Her har vi lagt inn eit skriv og ein video som de kan ta utgangspunkt i.

Ein videosnutt om tryggleik i samanheng med busstransport.

Her er eit skriv frå Nettbuss om tryggleiken ombord i skulebussen.

Mvh rektor Tore