Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Julefestar

For alle dykk som likar å ha oversikt i kalendaren langt fram,-
her er datoane for julefestane:
1.-2.klasse: 12.desember
3.-4.klasse: 11.desember
5.klasse: 17.desember
6.klasse: 10.desember
7.klasse: 18.desember

Datoar for klasseforeldremøte

Vi ber om at de merkar dykk datoen for klasseforeldremøte.
De finn informasjon om tidspunkt på vekeplanane.
1.klasse: 5.september
2.klasse: 12.september
3.klasse: 17.september
4.klasse: 10.september
5.klasse: 19.september
6.klasse: 26.september
7.klasse: 18.september

Om leksehjelp

Her fylgjer info om leksehjelpordninga ved Kolltveit skule.
Les her, og meld på via eiga påmeldingslenke.
Fristen for påmelding er fredag 30.08.19.
Oppstart er i veke 26, måndag 2.september.
Tider for leksehjelpa er:
Månd.14.10- 15.00: 3.kl og 5.kl
Onsd. 14.10- 15.00: 4.kl og 5.kl
Torsd. 13.10-14.00: 3.kl og 4.kl
Søknad om leksehjelp19-20

Kontaktmøte, måndag 26.august kl 18.00

Alle klassekontaktane vert inviterte til kontaktmøte, måndag 26.08.19, kl 18.00.
Dette møtet er eit samarbeidsmøte mellom skuleleiinga, kontaktlærarane og klassekontaktane.
Vi møtest på rom 211 (4. klasse sitt rom, ved kjøkkenet).
Tema for dette møtet vert hovudsakleg planlegging av fyrste foreldremøte og årsplanlegging for trivselskapande aktivitetar for elevane/ klassane.
Innkalling vert sendt til klassekontaktene.

Organisering av SFO dette skuleåret

Base 1 er i paviljongen nede på plassen, og er base for 1.klasse. Det er denne basen som har morgonope.
Base 2: Nede i nye paviljongen, base for 2.klasse.
Base 3: Oppe i nyepaviljongen, base for 3.-4.klasse til kl 15.30.
3. og 4.klasse flyttar ned til base 1 kl 15.30.

Vi minner om at foreldre må gå inn på nettet for søkje om plass, og melde om endringar t d i opphaldstid.