Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Viktig til dei som skal delta på VM-arrangementet søndag 24.09.17

Etter at skulearrangementet er ferdig på golfbana søndag kl 12.15, er det planen at lærarane går saman med gruppa tilbake til skulen. Elevane skal då bli plukka opp eller gå heim derifrå. Dersom de vil at elevane skal bli verande igjen på golfbana etter kl 12.15, må de melde frå skriftleg (mail, sms, melding) om dette til kontaktlærar innan fredag kl 12.00.

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Her finn de påmelding til VM- arrangementet, søndag 24.09.17.

Alle skulane i Fjell er invitert til å delta i med innslag/underhaldning på scena og heiing langs løypa når fellesstarten for menn går av stabelen, søndag 24.09.17. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse. Med tanke på bemanning av av tilsette på Kolltveit skule, treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som skal delta. Vi bed óg om at de svarar dersom de ikkje kan delta. Tilbakemeldingsfrist er søndag 10. September. Alle føresette til elevar i 5.-7. klasse må gje tilbakemelding ved å bruke lenkja: Påmelding er avslutta.