Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Øygarden kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

God sommar

På tampen av året vil vi takke for samarbeidet dette skuleåret. Vi ynskjer dykk alle ein riktig god ferie. Skulen startar oppigjen måndag 17.august. Nærare informasjon vil bli lagt ut på heimesida i byrjinga av august.

Gjengløymde klede

T tidsrommet måndag 22.06 til onsdag 24.06, alle dagar mellom kl 10.00 og 14..00, kan de sjå innom i foajeen ved gymsalen for gjengløymde klede. Døra vil vere opa.

Kanskje får vi fisk uti Haljesvatnet…

1.klasse var på tur,-
Liv og Anne hadde sett garn. Det vart 25 ørretar,- nok til alle elevane.
Og fisken? Den steikte dei på bålet,- og dermed vart det fest, «for nistemat kan duge men ein nysteikt fisk er best.»

Til 7.klasse i f t valfag neste år

Melding frå Fjell u-skule:
Det vart tidlegare informert om at de skulle få ein link frå oss med informasjon og val av valfag før sommarferien. Vi ser at det klarar vi ikkje få til, og det vil derfor ikkje skje før elevane kjem til hausten. Når elevane startar hos oss, vil dei få informasjon om valfaga vi tilbyr, og dei vil få tid til å velje då.

Innsamling av busskort

Ei ny skolekortløysning er under utvikling. Som følgje av dette vil elevane som allereie
har skolekort, måtte nytte same kortet kommande skoleår. Skyss vil berre
produsere nye skolekort til elevar i 1. og 8. klasse, og skolane vil få tilsendt oblat med riktig
skoleår som kan delast ut til elevane som framleis har innvilga rett på skoleskyss.
Les meir her:
Skolekort må samlast inn før skoleslutt

Oversikt over kontaktlærarar skuleåret 2020/ 2021

1.klasse: Kari Anne Lie Mjanger, Toril Lie
2.klasse: Anne Haugro, Hege Høyland
3.klasse: Camilla Algrim, Ragnhild Bjelland
4.klasse: Linda Vanek, Anne Lunde Hansen
5.klasse: Madeleine G Olsen, Cecilie Rong (nytilsett)
6.klasse: Øyvind Hompland, Alis Rong (nytilsett)
7.klasse: Bente Sandvik, Renate Edvardsen, Helene Farsund

Veke 24 og 25, dei to siste skulevekene dette skuleåret

Dei siste to vekene av skuleåret er vi på gult nivå i forhold til den nye retningslinjer. Dette opnar m a for at heile klasser er ein kohort.
På Kolltveit har vi evaluert ordninga vi har hatt, og drøfta korleis vi kan opne opp skulen/ sfo meir, og ivareta smittevernomsyn. Vi er opptekne av å sikre gode ordningar samstundes som vi vil gje elevane ei god avslutning av skuleåret. Endringane står i kursiv.
I veke 24 (8.-12.juni) gjer vi desse endringane:
SFO utvidar opningstida på ettermiddagstid til kl 16.30, frå måndag 8.juni.
FO er open kl 8.00- 16.30.

Det er fint om de signaliserer til Anne lise Hjartåker på mail kor lenge de ynskjer å bruke SFO på ettermiddagstid.
Skuletida for 1.-4.klasse vil vere som ho har vore, altså ordinær skuletid.
5.-7.klasse held fram med veksling mellom skuletid og fjernundervisning slik som dei har gjort no:
5:klasse: Fjernundervisning måndag og tysdag,
6.klasse: Fjernundervisning torsdag og fredag
7.klasse: Fjernundervisning onsdag.
I veke 25 (15.-18.juni) vert planen slik:
SFO er open kl 8.00- 16.30.
1.-4.klasse som normalt.
5.klasse: Fjernundervisning måndag, turdag tysdag, på skulen onsdag og torsdag.
6.klasse: På skulen måndag, tysdag, onsdag og torsdag
7.klasse: På skulen måndag, tysdag, skuledag/ turdag onsdag, på skulen torsdag.
Siste skuledag for elevane er torsdag 18.06., denne dagen er slutt kl 11.10. Meir informasjon kjem.