Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

God sommar til alle

Vi ynskjer alle barn og vaksne ein riktig god sommar,-
med gode øyeblikk og aktivitetar,
kjekke treffpunkt med slekt og venner,
sol og godt vér,-
og påfyll av akkurat det de treng.

Oppstart av nytt skuleår i august

Elevane byrjar på skulen igjen torsdag 15.august.
2.-7.klasse byrjer til vanleg tid, kl 8.40, alle møter i sine klasserom. Det vert fellessamling i gymsalen kl 9.00 for alle.
Nye 1.klassingar og foreldre vert ynskt velkomne til skulen i gymsalen kl 10. Fadrane til dei nye elevane vil vere med på denne samlinga.
SFO er ope som vanleg for 2.-4.klasse, og etter skuletid for 1.klasse

Sommaravslutning

Torsdag tok vi avkjed med 30 flotte ungdomar som er på veg til ungdomsskulen. 3.klasse hadde laga eit flott avskjedsprogram til fadrane sine, med takk for at dei hadde vore så gode rollemodellar og trygge leikekameratar.
Desverre tapte 7.klasse fotballkampen mot dei vaksne,- men det er slike slag livet gjer…
Vi ynskjer dei alt godt framover, og takkar foreldre for samarbeidet.
Lykke til med alt som møter dykk.

I sommar skjer dette på Kolltveit skule

Allereie i dag, fredag 21.06., har vi fått arbeidsfolk inn på skulen. Ombygginga av 6 klasserom startar, og dette skal gjerast:
To av dei store klasseromma våre vil få inn foldeveggar som gjer bruken av romma meir fleksible. I «Brakka» (den nye paviljongen) skal alle klasserom og grupperom bytte plass,- slik at vi får to klasserom vegg-i-vegg,- med foldeveggar i mellom. Det vil gjere dei rommma meir fleksibel, og. Dette løyser dei akutte utfordringane våre i nokre år. Arbeidet med ombygginga skal vere ferdig til skulestart, men foldeveggane vert ikkje leverte før fyrste veka i september. Det vil skape nokre organisatoriske utfordringar, spesielt i brakka.
Men vi har stor tru på at det skal vi klare!

Gjengløymde klede

Vi har haugar med gjengløymde klede på skulen. No ligg dei utplasserte i foajeen ved gymsalen. Vi oppfordrar dykk om å sjå innom og sjå gjennom kleda,- og ta med heim det som de kankje ikkje visste at de sakna. Det som ikkje vert henta innan onsdag 26.juni, kl 15.00, vert sendt av garde til eit godt formål.

Oversikt over kontaktlærarar skuleåret 2019/ 2020

Her ser de kven som skal vere kontaktlærarar neste skuleår:
1a: Anne Haugro 1b: Line Alvheim Åse
2a: Camilla Algrim 2b: Ragnhild Bjelland
3a: Linda Vanek 3b: Anne Lunde Hansen
4kl:Kari Anne Lie Mjanger g Toril Lie
5a: Øyvind Hompland 5b: Anne Mette Lie
6a: Kristina O Sangolt og Renate Edvartsen 6b: Kristina O Sangolt og Bente Sandvik
7a: Anne Helen S Wiig 7b: Terje Onstad
I alle klassane vert det timelærarar, og assistentar vert knytta til klasser/ trinn.

Om gratisprinsippet og gåver til lærarar ved avslutting av skuleåret

Leiar i FAU og rektor minner om fylgjande prinsipp ved avsluttinga av skuleåret:
«Det har det siste året vært et økt fokus rundt gratisprinsippet på skolene i Fjell kommune. FAU ved Kolltveit skole har hatt mange gode diskusjoner rundt dette og har forsøkt å finne løsninger som er til alles ve og vel. FAU vet at veldig mange ønsker å gi lærere og assistenter en oppmerksomhet til jul og på slutten av skoleåret. Vi har derfor kommet frem til at FAU kjøper en felles gave til alle ansatte på skolen både til jul og til sommeren. Dette syns vi er en god og rettferdig løsning og ingen blir glemt – alle får glede av gaven.
Dersom man fremdeles ønsker å gi en personlig gave til lærere og assistenter så oppfordrer vi alle til å bruke kreativiteten ved å lage ting som ikke koster penger. Det er ikke tillatt å samle inn penger til slike formål.»

Tinestafetten


Tysdag 7.05.19 deltok 6. og 7.klasse på Tinestafetten på Ågotnes.
Resultatet vart 1.plass på klasse 6a,
3.plass på klasse 6b,- og
3.plass på 7.klasse.
Vi er stolte av elevane våre.
Her er vinnarlaget.